TR4-MFM02 FD มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ
TR4-MFM02 FD มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ
รหัสทัวร์ : TR4-ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ก.ค.-ก.ย. (รายละเอียดวันเดินทาง อยู่ในโปรแกรมทัวร์ครับ ^_^)
เที่ยวมาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ เที่ยวคุ้ม 4 เมือง พิเศษเมนูห่านย่าง
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
Program
MFM02 FD มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4D3N 

**รายละเอียดไฟล์ทบินมีหลายไฟลท์ โปรดดูท้ายโปรแกรม**

 
Program Detail
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า – จูไห่ –สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชว์วัฒนธรรมจีน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย                  

 

365 ART HOTEL , JINGJIANG INN HOTEL, ZHUHAI หรือ  
TIANHONG HOLIDAY HOTEL , KAIHUA HOTEL , ZHONGSHAN หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

2

จูไห่ – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจิ้น  พิเศษ เมนูห่านย่าง                    

SHANSHUI TRENDS HOTEL, HIGGERT BUSINESS TRENDS HOTEL หรือเทียบเท่า
3

เซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ – หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of  China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม   พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง                                                                         

365 ART HOTEL , JINGJIANG INN HOTEL, ZHUHAI หรือ  
TIANHONG HOLIDAY HOTEL , KAIHUA HOTEL , ZHONGSHAN หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4

     เซินเจิ้น - จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – ร้านขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเก๊า – เดอะปารีเซียน –  สนามบินมาเก๊า – กรุงเทพ(ดอนเมือง)