มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4D3N (APR-SEP)
มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4D3N (APR-SEP)
รหัสทัวร์ : TR4-MFM02 FD มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
10-13 พ.ค. / 16-19 พ.ค. / 23-26 พ.ค. / 25-28 พ.ค. / 30พ.ค.-2 มิ.ย. / 31พ.ค. - 3มิ.ย. / 6-9 มิ.ย. / 13-16 มิ.ย. / 15-18 มิ.ย. / 20-23 มิ.ย. / 22-25 มิ.ย. / 27-30 มิ.ย./ 4-7 ก.ค. / 6-9 ก.ค. / 11-14 ก.ค. / 13-16 ก.ค./ 14-17 ก.ค. / 27-30 ก.ค. / 10-13 ส.ค
เที่ยวมาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ เที่ยวคุ้ม 4 เมือง พิเศษเมนูห่านย่าง
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
Program
MFM02 FD มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4D3N (APR-SEP)
Program Detail
Flights
AIR ASIA (FD)
Departure Flight: FD760 (06.40-10.20)
Arrival Flight: FD767 (22.10-23.55)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 11,999 > 10,99910,999
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (เสริมเตียง) 13,999
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 13,999
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 7,900
พักเดี่ยว 3,900
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 5,900
มัดจำ 0