ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (MAR-OCT)
ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (MAR-OCT)
รหัสทัวร์ : TR4-HKG09 (MS) ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น : 11,989 บาท
11-14พ.ค. / 18-21 พ.ค. / 25-28 พ.ค. / 1-4 มิ.ย. / 15-18 มิ.ย. / 22-25 มิ.ย. / 6-9 ก.ค. / 13-16 ก.ค. / 20-23 ก.ค. / 27-30 ก.ค. / 3-6 ส.ค. / 10-13 ส.ค. / 17-20 ส.ค. / 24-27 ส.ค. / 31ส.ค.-3ก.ย. / 7-10 ก.ย. / 14-17 ก.ย. / 21-24 ก.ย. / 12-15 ต.ค. / 19-22
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
Program
HKG09 (MS) ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (MAR-OCT)
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (เช็กแล็บก๊อก) - เมืองเซินเจิ้น  (-/-/D)

วันที่ 2

เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านยา - ร้านยางพารา - หมู่บ้านลี่เจียง - หล่อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - เมืองจูไห่  พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิ่งและไวน์แดง (B/L/D)

วันที่ 3

เมืองจูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - ร้านขายของฝาก - เดอะเวนีเซียน - เดอะปารีเซียน - เมืองจูไห่ พิเศษ!! เมนูเป่าฮื้อ (B/L/-)

วันที่ 4

เมืองจูไห่ - เมืองฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - วิคตอเรียพีค - วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - Avenue of Stars - จิมซาจุ่ย - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Flights
Egypt Air (MS)
Departure Flight: MS 960 (14.25-18.00)
Arrival Flight: MS 961 (20.50-22.40)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 11,989
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (เสริมเตียง) 14,989
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 14,989
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 6,900
พักเดี่ยว 4,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 5,900
มัดจำ 0