ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4D3N
ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4D3N
รหัสทัวร์ : TR4-HKG04 HX ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
10-13พ.ค. / 16-19พ.ค. / 23-26 พ.ค. / 13-16 มิ.ย. / 20-23 มิ.ย. / 27-30 มิ.ย. / 4-7ก.ค. / 6-9 ก.ค. / 11-14 ก.ค. / 18-21 ก.ค. / 1-4ส.ค./ /8-11 ส.ค. / 15-18 ส.ค. / 22-25 ส.ค. / 29ส.ค.-1ก.ย. / 5-8ก.ย. / 12-15ก.ย / 19-22 ก.ย. / 22-25 ก.ย. / 25-29 ก.ย. /
เที่ยวครบ 4 เมือง ไหว้พระวัดดัง เช็คอินที่เที่ยวใหม่สุดชิค กระเช้านองปิง ซากโบสถ์เซ้นต์ปอล ช้อปกระจายจิมซาจุ่ย
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
Program
HKG04 HX ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4D3N
Program Detail
วันที่ 1

 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กระเช้านองปิง - พระใหญ่วัดโปหลิน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท - เมืองเซินเจิ้น - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์  พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง และ ไวน์แดง     (-/-/D)                             

วันที่ 2

เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านผ้าไหม –ชมโชว์น้ำพุ - เมืองจูไห่ (B/L/D)

วันที่ 3

เมืองจู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ –วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ –ร้านของฝาก- เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า – เมืองจู่ไห่  พิเศษ!! เมนูเป่าฮื้อ                            (B/L/-)

วันที่ 4

เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก– ถนนนาธาน  ย่านจิมซาจุ่ย - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  พิเศษ!! เมนูห่านย่าง  (B/L/-)

Flights
HX
Departure Flight: HX 762 (04.40-09.00)
Arrival Flight: HX 761 (21.45-23.55)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 15,900
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (เสริมเตียง) 18,900
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 18,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 8,000
พักเดี่ยว 3,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 5,900
มัดจำ 10,000