เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 3วัน2คืน by SL
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 3วัน2คืน by SL
รหัสทัวร์ : TR4- HAN02 เวียดนามเหนือ
ราคาเริ่มต้น : 9,989 บาท
10-12พ.ค./31พ.ค.-2มิ.ย./21-23มิ.ย./19-21ก.ค./16-18ส.ค./6-8ก.ย./23-25ก.ย./7-9ต.ค./18-20ต.ค./8-10พ.ย./25-27พ.ย.
ล่องเรือกระจก สุสานลุงโฮ ทะเลสาปคืนดาบ ฮาลองบก วิหารวรรณกรรม อิ่มไม่อั้นบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
Program
HAN02 ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 3วัน2คืน by SL
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – ร้านยา – ฮาลองไนท์มาร์เก็ต(-/L/D)                         

วันที่ 2

เมืองฮาลอง – ล่องอ่าวฮาลองเบย์ - ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – ร้านหยก – เมือง ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหงอกเซิน – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ(B/L/D)                                                                                                             

วันที่ 3

จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี  - บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – วัดเจิ่นกว๊อก – วิหารวรรณกรรม – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนอยไบ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)(B/L/-)                                                                                       

Flights
THAI LION AIR (SL)
Departure Flight: SL180 (07.40-09.30)
Arrival Flight: SL185 (20.20-22.20)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 9,989
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 9,989
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 8,989
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 6,900
พักเดี่ยว 2,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 2,900
มัดจำ 9,989