เกาะสวรรค์บาหลี [ซาลามัต...บาหลี] 4D3N
เกาะสวรรค์บาหลี [ซาลามัต...บาหลี] 4D3N
รหัสทัวร์ : TR3-บาหลี
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
26 ก.ย.-30พ.ย.
เยือนดินแดนอัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย เกาะบาหลี สุดโรแมนติกดินเดอร์ชมพระอาทิตย์ตกดิน หาดจิมบารัน ชมระบำบารองแดนซ์ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ วิหารกลางทะเล ทานาล็อต และวัดหลวง เบซากีห์
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - เกาะบาหลี - จิมบารัน  
2

วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์

SUNSET SEMINYAK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3

เชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท

SUNSET SEMINYAK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4

สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

 
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
24-27 ตุลาคม 2562 14,999 3,000 0 0 0
จอง
17-20 ตุลาคม 2562 14,999 3,000 0 0 0
จอง
16-19 ตุลาคม 2562 14,999 3,000 0 0 0
จอง
26-29 กันยายน 2562 13,999 3,000 0 0 0
จอง
31 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 0 0 0
จอง
07-10 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 0 0 0
จอง
13-16 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 0 0 0
จอง
14-17 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 0 0 0
จอง
20-23 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 0 0 0
จอง
21-24 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 0 0 0
จอง
25-28 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 0 0 0
จอง
27-30 พฤศจิกายน 2562 14,999 3,000 0 0 0
จอง