เกาะสวรรค์บาหลี [เลสโก เกาะสวาท หาดสวรรค์] 3D2N
เกาะสวรรค์บาหลี [เลสโก เกาะสวาท หาดสวรรค์] 3D2N
รหัสทัวร์ : TR3-บาหลี
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
10ส.ค. - 26 พ.ย.
เยือนดินแดน "อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย" อัศจรรย์วิหารกลางทะเลทานาล็อท ชมประตูสวรรค์ฮันดาราเกท ดินเนอร์ซีฟู๊ดบาหลี ณ หาดจิมบารัน พักดี 4 ดาว
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระฮ์ไร – ดินเนอร์ ณ หาดจิมบารัน  SENSE SUNSET SEMINYAK HOTEL / IBIS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2

วัดเม็งวี (ทามมาอายุน) – วานากิริ ฮิลส์ – ประตูสวรรค์ – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานู – วิหารทานาล็อท หรือวิหารกลางทะเล

SENSE SUNSET SEMINYAK HOTEL / IBIS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3

วิหารอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ – ร้านกฤษณะ (ร้านของฝาก) – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – สนามบินงูระฮ์ไร – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ

 
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
23-25 สิงหาคม 2562 12,999 2,000 0 0 0
จอง
30 สิงหาคม - 01 กันยายน 2562 12,999 2,000 0 0 0
จอง
14-16 กันยายน 2562 11,999 2,000 0 0 0
จอง
21-23 กันยายน 2562 11,999 2,000 0 0 0
จอง
28-30 กันยายน 2562 11,999 2,000 0 0 0
จอง
05-07 ตุลาคม 2562 11,999 2,000 0 0 0
จอง
06-08 ตุลาคม 2562 11,999 2,000 0 0 0
จอง
13-15 ตุลาคม 2562 13,999 2,000 0 0 0
จอง
19-21 ตุลาคม 2562 12,999 2,000 0 0 0
จอง
20-22 ตุลาคม 2562 12,999 2,000 0 0 0
จอง
21-23 ตุลาคม 2562 11,999 2,000 0 0 0
จอง
26-28 ตุลาคม 2562 12,999 2,000 0 0 0
จอง
27-29 ตุลาคม 2562 12,999 2,000 0 0 0
จอง
02-04 พฤศจิกายน 2562 12,999 2,000 0 0 0
จอง
09-11 พฤศจิกายน 2562 12,999 2,000 0 0 0
จอง
16-18 พฤศจิกายน 2562 12,999 2,000 0 0 0
จอง
23-25 พฤศจิกายน 2562 12,999 2,000 0 0 0
จอง
24-26 พฤศจิกายน 2562 12,999 2,000 0 0 0
จอง