ทัวร์ตุรกี
TR11-TK305 มนต์เสน่ห์ ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ 8วัน 6คืน
เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย ให้ท่านชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ไปยังบ้านของพระแม่มารีที่เชื่อว่าเป็นบ้านที่พระแม่มารีเคยอาศัยอยู่ พิเศษ!!!ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์ และล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป พักโรงแรม 4 ดาวของตุรกี อาหารเต็มอิ่ม 17 มื้อ!! บินภายใน 1 ขา
29 NOV - 06 DEC 2019
ราคาเริ่มต้น
29,888 บาท
TR17-HG14B ตุรกี Turkey Saver 10 วัน 7 คืน
เมืองอิสตันบลู ฮิปโปโดรม สุเหราสีนํ้าเงิน พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลบาบาเช่ สไปซ์มาร์เก็ต อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน เมืองอีเซียบัต เมืองอีเซียบัท เมืองซานัคคาเช่ เมืองเปอร์กามัม ชมอัซเคลปิออน เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า คาราวานสไลน์ เมืองคูซาดาซึ บ้านพระเเม่มารี เมืองโบราณเอเฟิซุส เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินบัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางเเจ้งเกอเรดม่
10-19 ก.ย. / 20-29ก.ย. / 2ก.ค. - 6ต.ค. /2-11ต.ค. / 11-20ต.ค. / 15-24ต.ค. / 17-26ต.ค. / 18-27ต.ค. /19-28ต.ค. / 25ต.ค. - 3 พ.ย. / 6-15 พ.ย. / 15-24พ.ย. / 19-28พ.ย. / 29พ.ย. - 8ธ.ค. / 30พ.ย. -9ธ.ค. / 4-13ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
29,900 บาท
TR23-PRO TURKEY EXCLUSIVE ROUTE 9D6N
- สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) - พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) - เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) - นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) - เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS - ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น - พระราชวังโดลมาบาเช่ สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมซิดในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี - พัก โรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน และโรงแรมสไตร์ถ้ำ วิวหลักล้าน 2 คืน - รับประทานอาหารเย็นสุด Exclusive ณ หอคอยกลางน้ำ Maiden Tower
พ.ย.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น
45,900 บาท
TR23-PRO TURKEY FROZEN ULUDAG SKI 8D6N
- ตะลุยสกีที่ Uludag Ski Center - พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) - เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) - นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) - เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน - ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น - ตลาดสไปร์มาร์เก็ต (SPICE MARKET)
พ.ย.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น
28,999 บาท
TR23-PRO TURKEY LUXURY NEW YEAR 2020 9D6N
- สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา - พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก - เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง - นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก - เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน - ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น - พระราชวังโดลมาบาเช่ สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมซิดในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี - พัก โรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน และโรงแรมสไตร์ถ้ำ วิวหลักล้าน 2 คืน - รับประทานอาหารเย็นสุด Exclusive ณ หอคอยกลางน้ำ Maiden Tower
ธ.ค.-ม.ค.
ราคาเริ่มต้น
51,900 บาท
TR23-ตุรกี PRO TURKEY EXCLUSIVE ROUTE 9D6N
⦁ สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ⦁ พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ⦁ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง ⦁ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก ⦁ เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน ⦁ ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น ⦁ พระราชวังโดลมาบาเช่ สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมซิดในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี ⦁ พัก โรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน และโรงแรมสไตร์ถ้ำ วิวหลักล้าน 2 คืน ⦁ รับประทานอาหารเย็นสุด Exclusive ณ หอคอยกลางน้ำ Maiden Tower
19พ.ย.-10ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
45,900 บาท
TR3-ตุรกี [เลทส์โก ทิวลิปฮิปปี้]
บินตรงสู่อิสตันบลู ชมเทศกาลทุ่งดอกทิวลิปสวน Emirgan Park พักเมืองอิสตันบลู 2 คืนเต็มอิ่ม!! พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน เข้าชมพระราชวังโดลมาบาเช่ เข้าชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย นั่งกระเช้าเปอร์กามัมขึ้นชมเมืองโบราณอะโครโพลิส ถ่ายรูปคู่ม้าไม้จำลองเมืองทรอย ช้อปปิ้งสุดมันส์จัตุรัสทักษิม
1-14 เ.ม.ย.
ราคาเริ่มต้น
27,999 บาท
TR3-ตุรกี [เลทส์โก พาชิลทิวลิป]
บินตรงสู่ตุรกี พักดีโรงแรม 4 ดาว พาชิลชมสวลดอกทิปลิปหลากสี เข้าชมความงดงามจุดไฮไลท์พระราชวังหินอ่อนโดลมาบาห์เช่ และ สุเหร่าสีน้ำเงินสุดอลังการ สุดว้าวพักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน !! พิเศษ มื้ออาหารไทยรสเด็ด
เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น
31,999 บาท
TR3-ตุรกี [เลสโก บอลลูนหลากสี]
บินตรงลงอิสตันบูล พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน พิเศษ เมนู อาหารไทย 1 มื้อ ชมความงดงามแบบใกล้ชิดกับอุโมงค์ผีเสื้อ เที่ยวชมพระราชวังหินอ่อนโดลมาบาห์เช่ ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเมืองโบราณเปอร์กามัม ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม แถมฟรีชาแอปเปิ้ล,เครื่องราง EVIL EYE,TURKISH ICE CREAM
ม.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น
29,999 บาท
TR3-ตุรกี [เลสโก เหมันต์หรรษา]
บินตรงสู่อิสตัลบูล เที่ยวคุ้มครบ เยือนดินแดน 2 ทวีป พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ถ่ายรูปเก๋เก๋ที่เมืองโบราณเฮียราโพลิส ชมบ้านพระแม่มารี ถ่ายรูปสุดฟินม้าไม้เมืองทรอยในตำนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กานัม เที่ยวชมด้านในพระราชวังโดลบามาเช่ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านจัตุรสทักษิม
พ.ย.-ม.ค.
ราคาเริ่มต้น
29,999 บาท
TR31-ทัวร์ตุรกี TURKEY อิสตันบลู ปามุคคาเล่ เมืองทรอย 8 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี TURKEY อิสตันบลู ปามุคคาเล่ เมืองทรอย 8 วัน 6 คืน - นครใต้ดินฃปราสาทปุยฝ้าย - ม้าไม้เมืองทรอย - เมืองเอฟฟิซุส - ชานัคคาเล่ - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปิ - แกรนด์บาซาร์ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์
พ.ย.-ม.ค.
ราคาเริ่มต้น
35,900 บาท
TR32-มหัศจรรย์....TURKEY NEW YEAR เดินทางเทศกาลปีใหม่ ชมดินแดน 2 ทวีป บินตรงสู่อิสตัลบูล 9 วัน 7 คืน
ธ.ค.-ม.ค.
ราคาเริ่มต้น
41,900 บาท
TR32-มหัศจรรย์....TURKEY ชมดินแดน 2 ทวีป บินเข้าอิสตัลบูล - บินออกอังการา 9 วัน 6 คืน
4-12 ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
31,900 บาท
TR32-มหัศจรรย์....TURKEY นครแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย บินภายใน 2 ขา 8 วัน 5 คืน
พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
36,900 บาท
TR32-มหัศจรรย์...ตุรกี ดินแดนแห่ง 2 ทวีป 9 วัน 6 คืน
พ.ย.-ม.ค.
ราคาเริ่มต้น
34,900 บาท
TR32-มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน
พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
29,999 บาท
TR32-มหัศจรรย์ตุรกี...บินภายใน 1 ขา 8 วัน 5 คืน
พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
33,900 บาท
TR4-IST02 TK TURKEY AWESOME (8D6N)
บินตรง+บินภายใน 1 ขา ไม่เหนื่อย ตระะการตาบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย
ม.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น
32,999 บาท
TR4-IST03 W5 TURKEY FANTASTIC 9D6N
บินเข้าอังการ่า บินออกอิสตันบูล ไม่ย้อนทาง ตระการตาบอลลูนนับพัน ณ คัปปาโดเนีย
ม.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น
27,999 บาท
TR4-IST13 ตุรกี TURKEY FANTASIA 9D6N (OCT-DEC)
11-19ต.ค. / 17-23 ต.ค. / 18-26ต.ค. /5-13ธ.ค. / 26ธ.ค.-3ม.ค.
ราคาเริ่มต้น
29,999 บาท