ทัวร์จอร์แดน
TR32-มหัศจรรย์...JORDAN 6 วัน 3 คืน
ธ.ค.-ม.ค.
ราคาเริ่มต้น
69,900 บาท
TR9-(JOR-HB02-RJ) จอร์แดน HABIBI JORDAN 7 DAYS 4 NIGHT BY RJ
เที่ยวจอร์แดน 7 วัน 4 คืน ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความงามของเมืองเพตรา เมืองมรดกโลก
ต.ค.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
56,999 บาท
TR9-(JOR-LJ7D5S-RJ) จอร์แดน LUXURY JORDAN 7 DAYS 4 NIGHT BY RJ พัก 5 ดาว + นอนแค้มป์ 1 คืน OCT - JAN 2020
เที่ยวจอร์แดน 7 วัน 4 คืน ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความงามของเมืองเพตรา เมืองมรดกโลก
ต.ค.-ม.ค.
ราคาเริ่มต้น
67,999 บาท
TR9-HABIBI JORDAN 7 DAYS 4 NIGHT
4-10 ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
57,999 บาท
TR9-WONDERFUL JORDAN 7 DAYS 5 NIGHTS BY ( WY )
สัมผัสหนึ่งในประเทศศูนย์กลางแห่งมิตรภาพแห่งตะวันออกกลางราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ดินแดนศักดิ์สิทธิ์สถานที่โมเสสที่เสียชีวิตและแหล่งอารยธรรมหัวเมืองเอกของอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่กว่า 2,000 ปี เพตรา ทะเลสาบเดดซี และเมืองโบราณอีกมากมายให้ท่านได้ดูได้ชม อีกทั้งบรรยากาศทางการเมืองในประเทศก็สงบและเต็มไปด้วยสันติภาพ เป็นประเทศที่มีความน่าสนใจในอารยธรรมต่างๆ ยิว กรีก โรมัน อาหรับ อิสลามและออตโตมัน ข้อดีของโปรแกรม WONDERFUL JORDAN BY WY (Oman Air) เดินทาง 7วัน 5 คืน ต่อเครื่องที่โอมาน เที่ยวครบทุกสถานที่ไฮไลท์ ต่อเครื่องได้พัก ไม่เหนื่อยมาก
ธ.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น
49,555 บาท
TR9-จอร์แดน THE PERFECT IN JORDAN BY EK 7 DAYS 4 NIGHTS SEP - DEC 2019 UPDATE7JULY2019
เที่ยวจอร์แดน 7 วัน 4 คืน ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความงามของเมืองเพตรา เมืองมรดกโลก
ต.ค.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
48,888 บาท
TR9-จอร์แดน WONDERFUL JORDAN 7 DAYS 5 NIGHTS BY ( WY ) OCT - DEC 2019
เที่ยวจอร์แดน 7 วัน 4 คืน ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความงามของเมืองเพตรา เมืองมรดกโลก
ต.ค.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
49,555 บาท
มหัศจรรย์...JORDAN จอร์แดน
ไฮไลท์ ล่องเรือท้องกระจกชมปะการังที่เมืองอคาบา ท่องทะเลทรายวาดิรัม ที่เป็นทะเลทรายสลับกับหุบผาขนาดใหญ่ ชมความอลังการของหินศิลาสีกุหลาบ มหานครเพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน ปราสาทเครัคแห่งครูเสด เมืองเครัค สัมผัสทะเลสาบที่เค็มที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง ทะเลสาบเดดซี สามารถลอยตัวในน้ำได้ ชมปอมเปอีแห่งตะวันออกที่ เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพันเสา ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน ที่ AMMAN CITADEL นั่งม้า เพื่อเข้าชมเมืองเพตราอันงดงาม รับประทานอาหารที่ SUN CITY CAMP ฟรี!! Wifi on Bus
11ก.ย.-1ม.ค. 2020
ราคาเริ่มต้น
49,900 บาท