ทัวร์ภูฏาน
TR9-ภูฎาน HAPPINESS IN BHUTAN 5 DAYS BT-PBH5D-B3
ภูฏาน - ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
23-27 พ.ค. / 26-30 พ.ค. / 1-5 มิ.ย. / 5-9มิ.ย. / 12-16มิ.ย. / 29มิ.ย. - 3 ก.ค. / 3-7 ก.ค. / 10-14ก.ค. / 13-17ก.ค. / 20-24ก.ค. / 24-28ก.ค. / 31ก.ค. -4ส.ค. / 7-11 ส.ค. / 10-14 ส.ค. / 14-18 ส.ค. / 21-25 ส.ค. / 11-15 ก.ย. / 25-29 ก.ย.
ราคาเริ่มต้น
53,999 บาท