ทวีปอื่นๆ
T23-จอร์เจีย PRO GEORGIA STORY PERFECT LIFE 8D6N
- เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้าพุร้อนที่มีแร่กามะถัน - Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟู - โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
28ธ.ค.62-5ม.ค.63
T23-นิวซีแลนด์ PRO NEW ZEALAND COUNTDOWN TO NEWYEAR 2020 6D3N
- หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรสัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์ - หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ - โรโตรัว(Rotorua)เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก - รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี - อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายเป็นล้าน ๆ ตัว
29 ธ.ค. 2019 - 3 ม.ค. 2020
ราคาเริ่มต้น
57,999 บาท
TR11-TK303 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน พิเศษ !! พักโรงแรมถ้ำ 1คืน /ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ! แถมฟรี พวงกุญแจตุรกี +ชาแอปเปิ้ล
2-31 ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
35,888 บาท
TR11-TK303 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน
เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย ให้ท่านชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ไปยังบ้านของพระแม่มารีที่เชื่อว่าเป็นบ้านที่พระแม่มารีเคยอาศัยอยู่ พิเศษ!!!ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์ และล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป พักโรงแรม4ดาวของตุรกี อาหารเต็มอิ่ม 20 มื้อ!
02 OCT - 07 NOV 2019
ราคาเริ่มต้น
29,888 บาท
TR11-TK304 มนต์รักตุรกี อิสตันบูล ทรอย พัก5ดาว 8วัน6คืน
เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย ให้ท่านชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ไปยังบ้านของพระแม่มารีที่เชื่อว่าเป็นบ้านที่พระแม่มารีเคยอาศัยอยู่ พิเศษ!!!ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์ และล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป พักโรงแรม 5 ดาวของตุรกี อาหารเต็มอิ่ม 18 มื้อ!
05 - 20 NOV 2019
ราคาเริ่มต้น
29,888 บาท
TR11-TK305 มนต์เสน่ห์ ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ 8วัน 6คืน
เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย ให้ท่านชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ไปยังบ้านของพระแม่มารีที่เชื่อว่าเป็นบ้านที่พระแม่มารีเคยอาศัยอยู่ พิเศษ!!!ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์ และล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป พักโรงแรม 4 ดาวของตุรกี อาหารเต็มอิ่ม 17 มื้อ!! บินภายใน 1 ขา
29 NOV - 06 DEC 2019
ราคาเริ่มต้น
29,888 บาท
TR11-VZ94 เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3 คืน
นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง เยือนฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและน่าอยู่ พักโรงแรม 4 ดาว เมืองเว้ 1คืน และ 3 ดาว ดานัง 2คืน พิเศษ!! เมนู.. กุ้งมังกร และไวท์แดง DALAT ฟรี Wifi On Bus ฟรีเสือยืดเวียดนาม คนละ 1ตัว
30 OCT - 02 NOV 2019
ราคาเริ่มต้น
9,888 บาท
TR17-HG14B ตุรกี Turkey Saver 10 วัน 7 คืน
เมืองอิสตันบลู ฮิปโปโดรม สุเหราสีนํ้าเงิน พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลบาบาเช่ สไปซ์มาร์เก็ต อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน เมืองอีเซียบัต เมืองอีเซียบัท เมืองซานัคคาเช่ เมืองเปอร์กามัม ชมอัซเคลปิออน เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า คาราวานสไลน์ เมืองคูซาดาซึ บ้านพระเเม่มารี เมืองโบราณเอเฟิซุส เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินบัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางเเจ้งเกอเรดม่
10-19 ก.ย. / 20-29ก.ย. / 2ก.ค. - 6ต.ค. /2-11ต.ค. / 11-20ต.ค. / 15-24ต.ค. / 17-26ต.ค. / 18-27ต.ค. /19-28ต.ค. / 25ต.ค. - 3 พ.ย. / 6-15 พ.ย. / 15-24พ.ย. / 19-28พ.ย. / 29พ.ย. - 8ธ.ค. / 30พ.ย. -9ธ.ค. / 4-13ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
29,900 บาท
TR20-TAS-001 UZBEKISTAN
อุซเบกิสถาน . ทาชเคนต์ . ซามาร์คานด์ . เขาชิมกาน 5 วัน 3 คืน สวิตเซอร์แลนด์ แดน อุซเบกิสถาน “Chimgan Mountain” + “Ski” ::: ตามรอย “ตีมูร์” ณ ดินแดนเอเชียกลาง เส้นทางสายไหมโบราณ ::: สัมผัสรถไฟความเร็วสูง ทาชเคนต์ – ซามาร์คานด์ – ทาชเคนต์
พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
26,662 บาท
TR20-จอร์เจีย TBS-001 GEORGIA 29992 5D3N PS
สัญลักษณ์ของจอร์เจีย Gergeti Trinity Church โบสถ์โบราณกลางหุบเขา สัมผัสความหนาว ท่ามกลางหิมะหนานุ่ม ณ ลานสกีชื่อดัง สนุกสนานเพลิดเพลินเต็มอิ่ม ชมวัฒนธรรมเก่าแก่ วิหาร l โบสถ์ l ป้อมปราการ เดินทางโดยสายการบินยูเครนแอร์ไลน์ (PS)
พ.ย.-ม.ค.
ราคาเริ่มต้น
29,992 บาท
TR23- มัลดีฟ CLUB MED FINOLHU SUNRISE BEACH VILLA
CLUB MED FINOLHU เนรมิตรฝันทุกท่านให้เป็นจริง
18-20ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
48,900 บาท
TR23-ตุรกี PRO TURKEY EXCLUSIVE ROUTE 9D6N
⦁ สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ⦁ พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ⦁ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง ⦁ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก ⦁ เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน ⦁ ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น ⦁ พระราชวังโดลมาบาเช่ สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมซิดในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี ⦁ พัก โรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน และโรงแรมสไตร์ถ้ำ วิวหลักล้าน 2 คืน ⦁ รับประทานอาหารเย็นสุด Exclusive ณ หอคอยกลางน้ำ Maiden Tower
19พ.ย.-10ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
45,900 บาท
TR23-ตุรกี PRO TURKEY FROZEN ULUDAG SKI 8D6N
⦁ พิเศษ*** พัก โรงแรม 5 ดาว 1 คืน ⦁ พิเศษ*** ทานอาหารจีน 1 มื้อ ⦁ พิเศษ*** ตะลุยสกี ที่ Uludag Ski Center เมืองบูร์ซา (Bursa) ⦁ พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ⦁ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House) ⦁ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS)เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง ⦁ ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake ⦁ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY)ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก ⦁ ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ
10-24พ.ย.
ราคาเริ่มต้น
32,900 บาท
TR23-ตุรกี PRO TURKEY IN ANCIENT CITY 8D6N
⦁ พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ⦁ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House) ⦁ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง ⦁ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก ⦁ เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน ⦁ ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น
4ต.ค.-1พ.ย.
ราคาเริ่มต้น
28,888 บาท
TR23-ตุรกี PRO TURKEY RED APPLE FARM 9D7N
⦁ พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ⦁ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House) ⦁ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง ⦁ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก ⦁ เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน ⦁ ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น กรุงอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - สนามบินอังการ่า - เมืองเคียฟ 8 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
9-24ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
28,900 บาท
TR24-นิวซีเเลนด์ PRO NEW ZEALAND COUNTDOWN TO NEWYEAR 2020 6D3N
- หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรสัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์ - หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ - โรโตรัว(Rotorua)เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก - รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี - อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายเป็นล้าน ๆ ตัว วันที่1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
29ธ.ค.-3ม.ค.
ราคาเริ่มต้น
57,999 บาท
TR24-นิวซีแลนด์ PRO NEW ZEALAND SPRING SEASON 6D3N
- หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรสัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์ - หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ - โรโตรัว(Rotorua)เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก - รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี - อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายเป็นล้าน ๆ ตัว
11ต.ค-9ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
51,999 บาท
TR3-จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้ [เลสโก สโนว์อินเลิฟ]
สัมผัสมนต์เสน่ห์ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส สนุกสนานกับการเล่นสกี พร้อมพักโรงแรมสกีรีสอร์ท 1 คืน พิเศษ!! เมนูอาหารไทย ชิมไวน์คูวาเรลี
ธ.ค.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น
33,999 บาท
TR3-ดูไบ อาบูดาบี [เลสโก ราชินีทะเลทราย]
สุดคุ้ม!! เที่ยวครบไฮไลท์ดูไบ อาบูดาบี สนุกสนานกับกิจกรรมตะลุยทัวร์ทะเลทราย พร้อมดินเนอร์สไตล์อาหรับ ขึ้นชมวิวด้านบนตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์และดูไบเฟรม เข้าชมทำเนียบประธานาธิบดีอาบูดาบี QASR AL WATTAN นั่งรถลีมูซีนสุดหรูเที่ยวชมความงามสวยงามของเมืองดูไบ
ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
24,999 บาท
TR3-ดูไบ อาบูดาบี [เลสโก เจ้าชายเปอร์เซีย]
สุดคุ้ม!! เที่ยวครบไฮไลท์ดูไบ อาบูดาบี ขึ้นชมวิวด้านบนตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ และดูไบเฟรม เข้าชมทำเนียบประธานาธิบดี อาบูดาบี QASR AL WATTAN สนุกสนานกับกิจกรรมตะลุยทัวร์ทะเลทราย พร้อมดินเนอร์สไตล์อาหรับ
ม.ค.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น
31,999 บาท