ทวีปอื่นๆ
TR11-TK302 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย ให้ท่านชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ไปยังบ้านของพระแม่มารีที่เชื่อว่าเป็นบ้านที่พระแม่มารีเคยอาศัยอยู่ พิเศษ!!!ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์ และล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป พักโรงแรม4ดาวของตุรกี อาหารเต็มอิ่ม 20 มื้อ! Option Tour >> ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกียหรือสัมผัสประสบการณ์นั่งรถ Jeep Safari ชมวิวภูเขารูปทรงต่างๆอย่างใกล้ชิด (ไม่รวมในค่าทัวร์) ** สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องขอวีซ่า **
5-13 มิ.ย. / 24ก.ค. - 1 ส.ค. / 7-15 ส.ค. / 28ส.ค. - 5ก.ย. / 11-19 ก.ย. / 25 ก.ย. - 3 ต.ค. / 2ต.ค. - 10 ต.ค. / 30ต.ค. - 7 พ.ย.
ราคาเริ่มต้น
31,888 บาท
TR11-TK303 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน พิเศษ !! พักโรงแรมถ้ำ 1คืน /ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ! แถมฟรี พวงกุญแจตุรกี +ชาแอปเปิ้ล เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย ให้ท่านชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ไปยังบ้านของพระแม่มารีที่เชื่อว่าเป็นบ้านที่พระแม่มารีเคยอาศัยอยู่ พิเศษ!!!ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์ และล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป พักโรงแรม4ดาวของตุรกี อาหารเต็มอิ่ม 20 มื้อ!
5-13มิ.ย. / 26มิ.ย. - 4 ก.ค. /24กค-1สค / 7-15 ส.ค. / 28ส.ค.-5ก.ย./ 11-19 ก.ย. / 25ก.ย. - 3 ต.ค./ 2-10 ต.ค. /30ต.ค.-7พ.ย.
ราคาเริ่มต้น
29,888 บาท
TR17-HG14B Turkey Saver 10 วัน 7 คืน
เมืองอิสตันบลู ฮิปโปโดรม สุเหราสีนํ้าเงิน พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลบาบาเช่ สไปซ์มาร์เก็ต อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน เมืองอีเซียบัต เมืองอีเซียบัท เมืองซานัคคาเช่ เมืองเปอร์กามัม ชมอัซเคลปิออน เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า คาราวานสไลน์ เมืองคูซาดาซึ บ้านพระเเม่มารี เมืองโบราณเอเฟิซุส เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินบัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางเเจ้งเกอเรดม่
10-19 ก.ย. / 20-29ก.ย. / 2ก.ค. - 6ต.ค. /2-11ต.ค. / 11-20ต.ค. / 15-24ต.ค. / 17-26ต.ค. / 18-27ต.ค. /19-28ต.ค. / 25ต.ค. - 3 พ.ย. / 6-15 พ.ย. / 15-24พ.ย. / 19-28พ.ย. / 29พ.ย. - 8ธ.ค. / 30พ.ย. -9ธ.ค. / 4-13ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
29,900 บาท
TR17-HG18 Delight Jordan Petra 6 4 Day
มาดาบา ภูเขาเนโบ ทะเลเดดซี เพตรา วิหารเอลคาซเนห์ นั่งรถ 4WD ชมทะเลทรายดิรัม เเคมป์ทะเลทราย ปราสาทโชบัคอัมมาน โรงละครโรนัน ป้อมปราการเเห่งอัมมาน พิเศษ ขี่ม้าชมเพตรา ล่องเรือท้องกระจกชมทะเลเเดง นั่ง 4WD ชมทะเลทรายวาดิรัม
5-9 ก.ย. / 19-24 ก.ย.
ราคาเริ่มต้น
42,900 บาท
TR23-PNZ01-MH PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPY 6D3N
- หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร สัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์ - หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ - โรโตรัว (Rotorua) เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก - รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี - อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายเป็นล้าน ๆ ตัว
13-24 มิ.ย. / 12-17 ก.ค. / 25-30 ก.ค. / 10-15 ส.ค. / 20-25 ส.ค. / 21-26 ส.ค.
ราคาเริ่มต้น
47,999 บาท
TR23-PTK03-KU PRO TURKEY FRAGRANT ROSE FLOWERS 9D7N
- ชมภายใน สวนดอกกุหลาบ ที่เมืองอิสปาร์ตา - พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House) - เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง - นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก - เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน - ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ (Grand Bazaar) ตลาดเก่าแก่ เป็นตลาดช้อปปิ้งที่ใหญ่และโด่งดังที่สุดในตุรกี
22-30 พ.ค.
ราคาเริ่มต้น
29,999 บาท
TR3- จอร์เจีย THE BEST OF GEORIA 7D4N GEO-TB7D64N-TK
บินสายการบิน ระดับ 5 ดาว •จากประเทศไทย ไม่มีสายการบินตรงไปประเทศจอร์เจีย ต้องต่อเครื่องที่ประเทศใกล้เคียงเช่น ตุรกี หรือรัสเซีย โดยรวมแล้วใช้เวลาประมาณ 12-14 ชั่วโมง • พิเศษ แหล่งท่องเที่ยวน้ำแร่ ระดับโลก บอจอร์มี่ •เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่ ทำหน้าที่แบ่งพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย ทำให้เกิดกลุ่มประเทศที่อยู่ในสองทวีปขึ้น คือ รัสเซีย จอร์เจีย อาร์เมเนีย และอาเซอร์ไบจาน โดยมียอดเขาสูงสุดคือ ยอดเขาเอลบรุส (Mount Elbrus) ซึ่งสูง 5,642 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล •คนไทยเที่ยวประเทศจอร์เจีย ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 365 วัน
11-17 ส.ค.
ราคาเริ่มต้น
48,888 บาท
TR3-ZIST14 ตุรกี [เลสโก เชอรี่ดีต่อใจ]
ตุรกี - บินตรงลงอิสตันบูล เยือนดินแดน 2 ทวีป เที่ยวสวนเชอรี่เก็บชิมได้สดสดจากสวน พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม เที่ยวชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย
8-16 มิ.ย. / 9-17มิ.ย. / 15-23มิ.ย. / 16-24มิ.ย. / 22-30มิ.ย. / 23มิ.ย. - 1 ก.ค. / 28มิ.ย. - 6 ก.ค. / 29มิ.ย. - 7 ก.ค. / 30มิ.ย. - 8ก.ค.
ราคาเริ่มต้น
28,999 บาท
TR3-ZIST15 ตุรกี [เลสโก สาวน้อยกุหลาบแดง]
ตุรกี - บินตรงลงอิสตันบูล เยือนดินแดน 2 ทวีป ชมความงามสวนกุหลาบนานาพันธุ์ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม เที่ยวชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย
24 พ.ค. - 1 มิ.ย. / 29พ.ค. - 6มิ.ย. / 30พ.ค. - 7มิ.ย. / 31พ.ค. - 8มิ.ย. / 1-9มิ.ย. / 5-13มิ.ย. / 6-14มิ.ย. / 7-15มิ.ย. / 9-17มิ.ย. / 12-20มิ.ย. /13-21มิ.ย. /16-24มิ.ย. /19-27มิ.ย. / 20-28มิ.ย. / 21-29มิ.ย. / 23มิ.ย. - 1ก.ค. / 27มิ.ย.- 5ก.ค./ 2มิ
ราคาเริ่มต้น
28,999 บาท
TR3-ZIST16 ตุรกี เลสโก ลาเวนเดอร์ดีเว่อร์
ตุรกี- บินตรงลงอิสตันบูล ลั๊ลลาในทุ่งดอกลาเวนเดอร์ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ชมโชว์ระบำหน้าท้อง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม เที่ยวชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย
5-13ก.ค. / 6-14ก.ค. / 7-15ก.ค. / 9-17ก.ค. / 11-19ก.ค. / 16-24ก.ค. /21-24ก.ค. / 27ก.ค. -4ส.ค. / 2-10 ส.ค. / 3-11ส.ค. / 4-12ส.ค. /9-17ส.ค.
ราคาเริ่มต้น
31,999 บาท
TR3-จอร์เจีย THE GREEN NATURE OF GEORGIA GEO-TG8D6NJUNOCT-KC
เที่ยวครบสถานที่สำคัญ 8วัน6คืน BY KC ประเทศจอร์เจีย Georgia ประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชีย และมีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 3,000 ปี เป็นศูนย์กลางการขนส่งและการค้าของเส้นทางสายไหมอันรุ่งเรือง และถือได้ว่า...เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในเทือกเขาคอเคซัส คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 365 วัน สถานที่เที่ยว มหาวิหารจวารี (Jvari Monastery) -โบสถ์เกอเกติ (Gergeti Trinity Church) -ชมอุพลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE – TOEN) พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) -อารามจีลาติ (GELATI CATHEDRAL) -มหาวิหารบากราติ (BAGRATI CATHEDRAL) บาทูมี่ (BATUMI) -ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL) ชมเมืองทบิลิซี (OLDTOWN: METECHI) - ชมป้อมนาริกาลา(NARIGALA FORTRESS)
9-16 มิ.ย. / 13-20 ก.ค. / 27ก.ค. - 3ส.ค. / 10-17 ส.ค. / 1-5 ก.ย. / 8-15ก.ย. / 15-22ก.ย. / 22-29ก.ย. / 29ก.ย. -6 ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
49,999 บาท
TR4-IST03 W5 TURKEY FANTASTIC 9D6N (JUN-SEP)
ตระการตาบอลลูนนับพัน ณ คัปปาโดเกีย บินเข้า-ออกตุรกีไม่ย้อนทาง
11-19 ก.ค. /12-20 ก.ค. /26 ก.ค.-3ส.ค. / 8-16 ส.ค./9-17 ส.ค. /23-31 ส.ค. /30ส.ค. - 7 ก.ย. /13-21 ก.ย. /20-28 ก.ย./27ก.ย.-5ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
26,900 บาท
TR4-IST05 TK ตุรกี SUPREME 8D6N
ชมความงามสุเหร่า/วิหารฮาเจียโซเฟีย/ล่องเรือผ่านช่องแคบ โบสถ์สีน้ำเงิน /ปามุคคาเล่/ เมืองโปราณเอฟฟิซุส และนอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน
10-17ส.ค./ 21-22ก.ย./ 12-19ต.ค./ 19-26ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
29,900 บาท
TR4-IST06 PS ตุรกี SHOCK PRICE 8D6N (APR-AUG)
บินเข้าอังการ่า ออกอีสตันบลู ไม่ย้อนทาง สัมผัสความงดงามของปราสาทปุยฝ้าย
7-14 ก.ค. / 25ก.ค.-1ส.ค.
ราคาเริ่มต้น
27,900 บาท
TR4-IST07 TURKEY EXTRA PRICE 8D6N (SEP-NOV)
5-12 ก.ย. / 12-19 ก.ย. / 19-26 ก.ย. / 3-10 ต.ค. / 10-17ต.ค. / 14-21ต.ค. / 20-27ต.ค. / 29ต.ค. -5 พ.ย.
ราคาเริ่มต้น
28,999 บาท
TR4-IST08 TURKEY EXTRA PLUS 8D6N (OCT)
11-18ต.ค. / 18-25 ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
29,999 บาท
TR4-IST12 TK TURKEY BEST EVER 9D6N 2019 (MAY-AUG)
ตุรกี พัก 4 ดาว นอนโณงแรมถ้ำจำลอง 1 คืน เช็คอินที่เที่ยวใหม่ + ถ่ายรูปกับบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย
3-11 ก.ค. / 8-16 ก.ค. / 16-24 ก.ค. / 24ก.ค.-1ส.ค. / 7-15 ส.ค. / 21-29ส.ค.
ราคาเริ่มต้น
29,999 บาท
TR4-IST13 TURKEY FANTASIA 9D6N (OCT-DEC)
11-19ต.ค. / 17-23 ต.ค. / 18-26ต.ค. /5-13ธ.ค. / 26ธ.ค.-3ม.ค.
ราคาเริ่มต้น
29,999 บาท
TR4-IST14 TURKEY FOREVER 9D6N (OCT-JAN)
ต.ค.2019 - ม.ค.2020 (รายละเอียดวันเดินทาง อยู่ในโปรแกรมทัวร์ครับ ^_^)
ราคาเริ่มต้น
32,900 บาท
TR4-IST15 TK TURKEY GOOD DEAL 8D6N (AUG-OCT)
บินตรง + บินภายใน (ไม่เหนื่อย) ชมปราสาทปุยฝ้าย/ นอนโรงแรมถ้ำจำลอง 2 คืน /ถ่ายรูปกับบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย - ล่องเรือ - ม้าไม้กรุงทรอย
9-16ส.ค./ 6-13 ก.ย. / 20-27 ก.ย. / 4-11 ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
31,999 บาท
  •  
  • 1
  • 2
  •