ทวีปอื่นๆ
IST05 TK TURKEY SUPREME 8D6N (AUG-OCT)
ชมความงามสุเหร่า/วิหารฮาเจียโซเฟีย/ล่องเรือผ่านช่องแคบ โบสถ์สีน้ำเงิน /ปามุคคาเล่/ เมืองโปราณเอฟฟิซุส และนอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน
10-17ส.ค./ 24-31ส.ค./ 7-14ก.ย./ 21-22ก.ย./ 12-19ต.ค./ 19-26ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
29,900 บาท
TURKEY BEST EVER 9D6N
ตุรกี พัก 4 ดาว นอนโณงแรมถ้ำจำลอง 1 คืน เช็คอินที่เที่ยวใหม่ + ถ่ายรูปกับบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย
29พ.ค.-6มิ.ย. / 12-20 มิ.ย. /26 มิ.ย.- 4 ก.ค. / 10-18ก.ค. /24 ก.ค. -1 ส.ค. / 7-15 ส.ค. /21-29 ส.ค.
ราคาเริ่มต้น
31,900 บาท
TR11-TK302 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย ให้ท่านชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ไปยังบ้านของพระแม่มารีที่เชื่อว่าเป็นบ้านที่พระแม่มารีเคยอาศัยอยู่ พิเศษ!!!ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์ และล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป พักโรงแรม4ดาวของตุรกี อาหารเต็มอิ่ม 20 มื้อ! Option Tour >> ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกียหรือสัมผัสประสบการณ์นั่งรถ Jeep Safari ชมวิวภูเขารูปทรงต่างๆอย่างใกล้ชิด (ไม่รวมในค่าทัวร์) ** สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องขอวีซ่า **
5-13 มิ.ย. / 24ก.ค. - 1 ส.ค. / 7-15 ส.ค. / 28ส.ค. - 5ก.ย. / 11-19 ก.ย. / 25 ก.ย. - 3 ต.ค. / 2ต.ค. - 10 ต.ค. / 30ต.ค. - 7 พ.ย.
ราคาเริ่มต้น
31,888 บาท
TR11-TK303 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9วัน 6คืน พิเศษ !! พักโรงแรมถ้ำ 1คืน /ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ! แถมฟรี พวงกุญแจตุรกี +ชาแอปเปิ้ล เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย ให้ท่านชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ไปยังบ้านของพระแม่มารีที่เชื่อว่าเป็นบ้านที่พระแม่มารีเคยอาศัยอยู่ พิเศษ!!!ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์ และล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป พักโรงแรม4ดาวของตุรกี อาหารเต็มอิ่ม 20 มื้อ!
5-13มิ.ย. / 26มิ.ย. - 4 ก.ค. /24กค-1สค / 7-15 ส.ค. / 28ส.ค.-5ก.ย./ 11-19 ก.ย. / 25ก.ย. - 3 ต.ค./ 2-10 ต.ค. /30ต.ค.-7พ.ย.
ราคาเริ่มต้น
29,888 บาท
TR17-HG14B Turkey Saver 10 วัน 7 คืน
เมืองอิสตันบลู ฮิปโปโดรม สุเหราสีนํ้าเงิน พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลบาบาเช่ สไปซ์มาร์เก็ต อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน เมืองอีเซียบัต เมืองอีเซียบัท เมืองซานัคคาเช่ เมืองเปอร์กามัม ชมอัซเคลปิออน เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า คาราวานสไลน์ เมืองคูซาดาซึ บ้านพระเเม่มารี เมืองโบราณเอเฟิซุส เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินบัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางเเจ้งเกอเรดม่
10-19 ก.ย. / 20-29ก.ย. / 2ก.ค. - 6ต.ค. /2-11ต.ค. / 11-20ต.ค. / 15-24ต.ค. / 17-26ต.ค. / 18-27ต.ค. /19-28ต.ค. / 25ต.ค. - 3 พ.ย. / 6-15 พ.ย. / 15-24พ.ย. / 19-28พ.ย. / 29พ.ย. - 8ธ.ค. / 30พ.ย. -9ธ.ค. / 4-13ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
29,900 บาท
TR17-HG18 Delight Jordan Petra 6 4 Day
มาดาบา ภูเขาเนโบ ทะเลเดดซี เพตรา วิหารเอลคาซเนห์ นั่งรถ 4WD ชมทะเลทรายดิรัม เเคมป์ทะเลทราย ปราสาทโชบัคอัมมาน โรงละครโรนัน ป้อมปราการเเห่งอัมมาน พิเศษ ขี่ม้าชมเพตรา ล่องเรือท้องกระจกชมทะเลเเดง นั่ง 4WD ชมทะเลทรายวาดิรัม
5-9 ก.ย. / 19-24 ก.ย.
ราคาเริ่มต้น
42,900 บาท
TR23-PNZ01-MH PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPY 6D3N
- หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร สัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์ - หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ - โรโตรัว (Rotorua) เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก - รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี - อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายเป็นล้าน ๆ ตัว
13-24 มิ.ย. / 12-17 ก.ค. / 25-30 ก.ค. / 10-15 ส.ค. / 20-25 ส.ค. / 21-26 ส.ค.
ราคาเริ่มต้น
47,999 บาท
TR23-PTK03-KU PRO TURKEY FRAGRANT ROSE FLOWERS 9D7N
- ชมภายใน สวนดอกกุหลาบ ที่เมืองอิสปาร์ตา - พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House) - เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง - นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก - เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน - ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ (Grand Bazaar) ตลาดเก่าแก่ เป็นตลาดช้อปปิ้งที่ใหญ่และโด่งดังที่สุดในตุรกี
22-30 พ.ค.
ราคาเริ่มต้น
29,999 บาท
TR3- จอร์เจีย THE BEST OF GEORIA 7D4N GEO-TB7D64N-TK
บินสายการบิน ระดับ 5 ดาว •จากประเทศไทย ไม่มีสายการบินตรงไปประเทศจอร์เจีย ต้องต่อเครื่องที่ประเทศใกล้เคียงเช่น ตุรกี หรือรัสเซีย โดยรวมแล้วใช้เวลาประมาณ 12-14 ชั่วโมง • พิเศษ แหล่งท่องเที่ยวน้ำแร่ ระดับโลก บอจอร์มี่ •เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่ ทำหน้าที่แบ่งพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย ทำให้เกิดกลุ่มประเทศที่อยู่ในสองทวีปขึ้น คือ รัสเซีย จอร์เจีย อาร์เมเนีย และอาเซอร์ไบจาน โดยมียอดเขาสูงสุดคือ ยอดเขาเอลบรุส (Mount Elbrus) ซึ่งสูง 5,642 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล •คนไทยเที่ยวประเทศจอร์เจีย ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 365 วัน
11-17 ส.ค.
ราคาเริ่มต้น
48,888 บาท
TR3-ZIST14 ตุรกี [เลสโก เชอรี่ดีต่อใจ]
ตุรกี - บินตรงลงอิสตันบูล เยือนดินแดน 2 ทวีป เที่ยวสวนเชอรี่เก็บชิมได้สดสดจากสวน พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม เที่ยวชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย
8-16 มิ.ย. / 9-17มิ.ย. / 15-23มิ.ย. / 16-24มิ.ย. / 22-30มิ.ย. / 23มิ.ย. - 1 ก.ค. / 28มิ.ย. - 6 ก.ค. / 29มิ.ย. - 7 ก.ค. / 30มิ.ย. - 8ก.ค.
ราคาเริ่มต้น
28,999 บาท
TR3-ZIST15 ตุรกี [เลสโก สาวน้อยกุหลาบแดง]
ตุรกี - บินตรงลงอิสตันบูล เยือนดินแดน 2 ทวีป ชมความงามสวนกุหลาบนานาพันธุ์ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม เที่ยวชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย
24 พ.ค. - 1 มิ.ย. / 29พ.ค. - 6มิ.ย. / 30พ.ค. - 7มิ.ย. / 31พ.ค. - 8มิ.ย. / 1-9มิ.ย. / 5-13มิ.ย. / 6-14มิ.ย. / 7-15มิ.ย. / 9-17มิ.ย. / 12-20มิ.ย. /13-21มิ.ย. /16-24มิ.ย. /19-27มิ.ย. / 20-28มิ.ย. / 21-29มิ.ย. / 23มิ.ย. - 1ก.ค. / 27มิ.ย.- 5ก.ค./ 2มิ
ราคาเริ่มต้น
28,999 บาท
TR3-ZIST16 ตุรกี เลสโก ลาเวนเดอร์ดีเว่อร์
ตุรกี- บินตรงลงอิสตันบูล ลั๊ลลาในทุ่งดอกลาเวนเดอร์ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ชมโชว์ระบำหน้าท้อง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม เที่ยวชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย
5-13ก.ค. / 6-14ก.ค. / 7-15ก.ค. / 9-17ก.ค. / 11-19ก.ค. / 16-24ก.ค. /21-24ก.ค. / 27ก.ค. -4ส.ค. / 2-10 ส.ค. / 3-11ส.ค. / 4-12ส.ค. /9-17ส.ค.
ราคาเริ่มต้น
31,999 บาท
TR3-จอร์เจีย THE GREEN NATURE OF GEORGIA GEO-TG8D6NJUNOCT-KC
เที่ยวครบสถานที่สำคัญ 8วัน6คืน BY KC ประเทศจอร์เจีย Georgia ประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชีย และมีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 3,000 ปี เป็นศูนย์กลางการขนส่งและการค้าของเส้นทางสายไหมอันรุ่งเรือง และถือได้ว่า...เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในเทือกเขาคอเคซัส คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 365 วัน สถานที่เที่ยว มหาวิหารจวารี (Jvari Monastery) -โบสถ์เกอเกติ (Gergeti Trinity Church) -ชมอุพลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE – TOEN) พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) -อารามจีลาติ (GELATI CATHEDRAL) -มหาวิหารบากราติ (BAGRATI CATHEDRAL) บาทูมี่ (BATUMI) -ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL) ชมเมืองทบิลิซี (OLDTOWN: METECHI) - ชมป้อมนาริกาลา(NARIGALA FORTRESS)
9-16 มิ.ย. / 13-20 ก.ค. / 27ก.ค. - 3ส.ค. / 10-17 ส.ค. / 1-5 ก.ย. / 8-15ก.ย. / 15-22ก.ย. / 22-29ก.ย. / 29ก.ย. -6 ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
49,999 บาท
TR7-EASY FANTASTIC TURKEY (MAY - JUN 19) บินตรง TK พักโรงแรม 5 ดาว
เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES สายการบินพรีเมี่ยมระดับ 5 ดาว พิเศษ !!! บริการอาหารร้อน+เครื่องดื่มบนเครื่อง น้ำหนักกระเป๋า 1 ใบ 20 ก.ก.
28พ.ค.-5มิ.ย. / 4-12 มิ.ย. / 12-20 มิ.ย. / 24 มิ.ย.-2ก.ค. / 25 มิ.ย. - 3ก.ค.
ราคาเริ่มต้น
28,900 บาท
TR7-EASY WONDERFUL TURKEY (MAY - JUL 19) บิน PS พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางโดยสายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES พิเศษ !!! บริการอาหารร้อน+เครื่องดื่มบนเครื่อง น้ำหนักกระเป๋า 1 ใบ 23 ก.ก.
3-10 มิ.ย. / 17-24มิ.ย. / 19-26 ก.ค. / 29ก.ค. - 5ส.ค.
ราคาเริ่มต้น
27,900 บาท
TR8-TKIST01 ตุรกี เปิดตัวซุปตาร์ บอลลูน
โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินตรงโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ประเทศสองทวีป ดินแดนแห่งอาณาจักรออตโตมันอันยิ่งใหญ่ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคกลาง ความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าสีน้ำเงิน เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปราสาทปุยฝ้ายที่คัปปาเกีย นครใต้ดินชาดัค ชมเมืองมรดกโลกที่เมืองซาแฟรนโบลู ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 2 ขวด
18-26พ.ค. / 22-30พ.ค. / 24พ.ค. -1 มิ.ย. / 28พ.ค. - 5มิ.ย. / 2-10มิ.ย. / 9-17มิ.ย. / 15-23มิ.ย. / 19-27มิ.ย. / 24มิ.ย. - 2 ก.ค. / 2-10 ก.ค. / 6-14ก.ค. / 10-18ก.ค. / 16-24ก.ค. / 22-30ก.ค. / 24ก.ค.-1ส.ค. / 4-12ส.ค. / 5-13ส.ค. / 12-20ส.ค. / 16-24ส.ค. / 1
ราคาเริ่มต้น
29,999 บาท
TR9- อียิปต์-จอร์แดน EGYPT+JORDAN 8 DAYS MAY-SEP 19 BY MS EJ-8DMS
เดินทางคร้งัเดียว ไดเ้ที่ยว 2 ประเทศ พร้อมประสบการณ์ใหม่ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ - ท่องเที่ยว อียปิ ต์ยอ้นรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย์คน้ หาดินแดนแห่งตา นานอนัล้ีลบั ของ ฟาโรห์ ชม มหาปี รามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 5,000 ปี - ฉลองความยิ่งใหญ่ของ มรดกโลก มหานครเพตร้า และเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคใหม
8-15 มิ.ย. / 13-20 ก.ค. / 20-27 ก.ค. / 10-17ส.ค. / 24-31 ส.ค. / 7-14 ก.ย. / 21-28 ก.ย.
ราคาเริ่มต้น
59,999 บาท
TR9- จอร์แดน HABIBI JORDAN 7 DAYS 4 NIGHT BY RJ JUN - OCT 2019 JOR-HB02-RJ
โรงแรม ระดับ 4 ดาว เราเลือกโรงแรมที่มีความสะดวกสบาย นอนเพตร้า 1 คืน / นอนอควาบา 1 คืน / นอนที่กรุงอัมมานเมืองหลวง 2 คืน (ไม่นอนเดดซีเนื่องจากที่เดดซีไม่มีกิจกรรมอะไรน่าสนใจ มีแค่ทะเลเดดซีเท่านั้น ทำให้เราเสียเวลาเปลี่ยน โรงแรมและยังพลาดโอกาส ในการ SHOPPING ที่มีทางเลือกมากมายที่กรุงอัมมาน) 3.เราเที่ยว ครบทุกสถานที่สำคัญ ของจอร์แดน ซึ่งไปครี้งเดี่ยว เที่ยวครบไม่ต้องไปซ้ำ2 เดินทางด้วยสายการบินรอยัลจอร์แดนเนียล บินตรงสู่กรุงอัมมาน Royal Jordanian (RJ) ชม 1 ใน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ของโลก ที่ยังคงหลงเหลือ !! ยลโฉมนครที่สาบสูญในดินแดนทะเลทราย ณ เมืองเพตรา ที่กล่าวข่านกันว่า“เมืองนครศิลาสีกุหลาบ” ⚜️นครเจอราชหรือเมืองพันเสา ⚜️ชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุน ⚜️ชมเมืองเพตร้า ⚜️ทะเลทรายวาดิรัม ⚜️ลง เรือท้องกระจก ⚜️ปราสาทครูเสดโชบัค ⚜️ยอดเขาเมาท์เนโบ ⚜️ลอยตัวทะเลเดดซี ⚜️กลุ่มปราสาทในทะเลทราย ⚜️ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน
20-26มิ.ย. / 12-18 ก.ค. / 9-15 ส.ค. / 11-17 ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
55,555 บาท
TR9- อียิปต์ YALLA EGYPT 6D3N JUNE-AUG 19 EGPT 6DMS
ไคโร – พิพิธภัณฑ์อียิปต์ สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุและร่องรอยอารยธรรมอียิปต์ในยุคต่างๆ กีซ่า – สถานที่ต้งั มหาปิรามิด 1 ใน 7 สงิ่ มหศัจรรยข์ องโลก เมมฟิ ส / เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณ / ซัคคาร่า ปีรามิดข้นับนัได ต้นแบบของปิ รามิดในยุคต่อมา อเล็กซานเดรีย / เมืองส าคัญในสมัยพระนางคลีโอพัตรา สัมผัสบรรยากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
22-27 มิ.ย. / 13-18 ก.ค. / 27ก.ค. - 1 ส.ค. / 8-13 ส.ค. / 24-29 ส.ค. / 14-19 ก.ย. / 23ก.ย. - 3 ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
38,999 บาท
TR9- โมร็อคโค VACATIONS TIME TO MOROCCO 10D7N MOR-VM10D-WY01
พาไปดื่มด่ำกับความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของประตูสู่อาหรับอย่างโมร็อคโค สัมผัสการขี่อูญชมทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างทะเลทรายซาฮาร่า ตามรอยวัฒนธรรมผ่านโรงฟอกหนังเมืองเฟสที่สืบทอดมายาวนานกว่าพันปี,ชมความอลังการของมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกกับ มัสยิดฮัสซันที่ 2 และสัมผัสกลิ่นอายจักรวรรดิที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างโรมันที่โวลูบิลิส ** เมืองที่เราไปเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ ** -เมืองเชฟชาอูน เมืองที่ถูกรายล้อมด้วยสีฟ้าน้ำเงินสบายตา อยู่กลางภูเขารีฟ (Rif Mountain) ไม่ไกลจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่แห่งนี้สร้างมาเพื่อเป็นเมืองป้อมปราการชาวมัวร์และยิวที่ถูกขับออกจากสเปนด้วยเหตุผลทางศาสนา -เมืองแม็กแน็ส (Meknes) อยู่ทางตอนเหนือของโมรอคโค ด้วยภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมีความแห้งแล้งและความชื้นสูงในฤดูหนาว แต่ที่แห่งนี้ก็เต็มไปด้วยสถานที่ทางประวัติศาสตร์น่าสนใจมากมาย เพราะในอดีตเคยอยู่ในการปกครองของสุลต่านอิส มาส์ บิน ชาลิฟ (Sultan Moulay Ismail) -เมืองเฟส (Fes) เมืองมรดกโลกแห่งโมรอคโคที่สวยงามราวกับอยู่ในนิยาย ด้วยภูมิประเทศและแนวเทือกเขาแอตลาสเป็นทิวทัศน์ เต็มไปด้วยวัฒนธรรมเก่าแก่ยุคเก่าของโมรอคโค และเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลาม บรรยากาศเมืองเก่าที่เรียงรายอยู่ตรงหน้า มีตรอกซอยเล็กๆ วกวนไปมา เป็นสเน่ห์ที่อยากให้นักท่องเที่ยว
21-30 ก.ย.
ราคาเริ่มต้น
57,888 บาท
  •  
  • 1
  • 2
  •