ทัวร์ฮ่องกง
ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เฮงเฮง รวยรวย (4D2N)
10-13พ.ค. / 11-14 พ.ค. / 17-20 พ.ค. / 25-28 พ.ค. / 5-7มิ.ย. / 9-11 มิ.ย. / 12-14 มิ.ย. / 13-15 มิ.ย. / 20-22 มิ.ย. / 23-25 มิ.ย. / 27-29 มิ.ย. / 4-6ก.ค. / 14-16 ก.ค. / 19-21 ก.ค. / 25-27 ก.ค. / 26-28 ก.ค. / 4-6ส.ค. / 8-10 ส.ค. / 10-12 ส.ค. / 15-17 ส.
ราคาเริ่มต้น
9,989 บาท
ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (MAR-OCT)
11-14พ.ค. / 18-21 พ.ค. / 25-28 พ.ค. / 1-4 มิ.ย. / 15-18 มิ.ย. / 22-25 มิ.ย. / 6-9 ก.ค. / 13-16 ก.ค. / 20-23 ก.ค. / 27-30 ก.ค. / 3-6 ส.ค. / 10-13 ส.ค. / 17-20 ส.ค. / 24-27 ส.ค. / 31ส.ค.-3ก.ย. / 7-10 ก.ย. / 14-17 ก.ย. / 21-24 ก.ย. / 12-15 ต.ค. / 19-22
ราคาเริ่มต้น
11,989 บาท
HKG08 (MS) ฮ่องกง ช้อปปิ้ง (MAY-OCT)
ช้อปปิ้ง 2 ย่านดัง มงก๊ก และจิมซาจุ่น ไหว้พระขอพร นอนฮ่องกง 2 คืน
2-4 พ.ค. / 16-18 พ.ค. / 6-8 มิ.ย. / 13-15 มิ.ย. / 11-13 ก.ค. / 25-27 ก.ค. / 8-10 ส.ค. / 22-24 ส.ค. / 5-7 ก.ย. / 19-21 ก.ย. / 15-17 ต.ค. / 24-26 ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
11,989 บาท
HKG10 (MS) ฮ่องกง เซินเจิ้น (MAR-OCT)
เที่ยวฮ่องกง-เซิ่นเจิ้นอย่างเต็มอิ่ม กับที่เที่ยวหลากหลาย
9-11 พ.ค. / 23-25 พ.ค. / 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. / 20-22มิ.ย. / 27-29 มิ.ย. / 4-6 ก.ค. / 16-18 ก.ค. / 18-20 ก.ค. / 1-3 ส.ค. / 15-17 ส.ค. / 29-31ส.ค. / 12-14 ก.ย. / 26-28 ก.ย. / 10-12 ต.ค. / 17-19 ต.ค. / 22-24 ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
7,989 บาท
TR11-FD312 มาเก๊า-ฮ่องกง-จู่ไห่ 3วัน 2คืน
มาเก๊า-ฮ่องกง-จู่ไห่ 3วัน2คืน Hongkong Summer Sale 2019:เทศกาลลดราคาสินค้าทั้งเกาะ70-80% นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลใหญ่ที่สุดในโลก ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า ยุโรปใจกลางเอเชีย เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า วิหารเซนต์พอล ชมวิวแบบ 360องศา อ่าววิคตอเรีย หาดรีพัสเบย์ ขอพร วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) วัดผู่โถว ถนนคู่รัก ชมสาวงาม “หวี่หนี่” ช้อปปิ้งถนนนาธาน,ตลาดกงเป่ย เมนูพิเศษ:เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง,อาหารโปรตุเกส พัก จูไห่ 2 คืน โดยสายการบิน Thai Air Asia
4-6 ก.ค. /7-9 ก.ค. / 11-13 ก.ค. / 18-20 ก.ค. / 28-30 ก.ค. / 8-10 ส.ค. / 18-20ส.ค. / 22-24 ส.ค. / 25-27 ส.ค. / 29-31ส.ค. / 13-15 ต.ค. /8-10 ธ.ค. / 30ธ.ค. - 1 ม.ค. / 31ธ.ค. - 2 ม.ค.
ราคาเริ่มต้น
9,888 บาท
TR11-NX81 มาเก๊า-ฮ่องกง-จู่ไห่ 3วัน2คืน
มาเก๊า-ฮ่องกง-จู่ไห่ 3วัน2คืน Hongkong Summer Sale 2019:เทศกาลลดราคาสินค้าทั้งเกาะ70-80% นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลใหญ่ที่สุดในโลก ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า ยุโรปใจกลางเอเชีย เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า วิหารเซนต์พอล ชมวิวแบบ 360องศา อ่าววิคตอเรีย หาดรีพัสเบย์ ขอพร วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) วัดผู่โถว ถนนคู่รัก ชมสาวงาม “หวี่หนี่” ช้อปปิ้งถนนนาธาน,ตลาดกงเป่ย เมนูพิเศษ:เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง,อาหารโปรตุเกส พัก จูไห่ 2 คืน โดยสายการบิน Thai Air Asia
1-4 มิ.ย. / 8-11 มิ.ย. / 15-18 มิ.ย. / 22-25 มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น
11,888 บาท
TR3-ZHKG04 ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [เลสโก ส้มเขียวหวาน]
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง หมุนกังหันแก้ชง วัดแชกงหมิว ขอพรคู่รักที่วัดหวังต้าเซียน ชมวิวเขาวิคตรอเรียพีค นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโปวหลิน อิสระช้อปปิ้งแบบเต็มอิ่มทั้งวัน เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า-กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน ไม่เหนื่อย
24-26 พ.ค. / 14-16มิ.ย. / 28-30 ม.ิ.ย/ 12-14 ก.ค. / 19-21 ก.ค. / 9-11 ส.ค. / 23-25 ส.ค. / 13-15 ก.ย. / 27-29ก.ย. / 11-13 ต.ค. / 24-26 ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
14,999 บาท
TR3-ZHKG05 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ [เลสโก ส้มวาเลนเซีย]
24-27 พ.ค. /31พ.ค.- 3มิ.ย./ 14-17มิ.ย. / 28มิ.ย. - 1ก.ค./ 5-8ก.ค. / 12-15ก.ค. / 13-16ก.ค. /2-5ส.ค. / 16-19ส.ค. / 23-26ส.ค. / 6-9ก.ย. / 20-23ก.ย. / 27-30ก.ย. / 18-21ต.ค. / 23-26ต.ค. / 25-28ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
17,999 บาท
TR3-ZHKG06 ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นมุ่น [เลสโก ส้มกินเก่ง]
เที่ยวแบบเต็มอิ่ม... พักฮ่องกง 2 คืน หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิว ชมวิวเขา VICTORIA PEAK ขอพรวัดหวังต้าเซียน สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่โป่วหลิน อร่อยเต็มอิ่มกับอาหารทะเลสดๆ ที่หลี่หยุ่นหมุ่น ช้อปปิ้งสนั่น!! ย่านดังจิมซาจุ่ย CITYGATE OUTLET MALL
5-7 ก.ค. / 12-14 ก.ค. / 26-28 ก.ค. / 9-11 ส.ค. / 23-25 ส.ค. / 25-27 ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
16,999 บาท
TR3-ZHKG08 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ [เลสโก ส้มจี๊ด]
เที่ยวแบบเต็มอิ่ม... บินเช้า - กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน เที่ยวเต็มวันสวนสนุกชวนฝัน ดิสนีย์แลนด์ หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิว นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ช้อปปิ้งสนั่น!! ย่านดังจิมซาจุ่ย
5-7 ก.ค. / 6-8ก.ค. / 12-14 ก.ค. / 13-15ก.ค. / 19-21ก.ค. / 20-22ก.ค. / 26-28ก.ค. /27-29ก.ค. / 2-4 ส.ค. / 3-5 ส.ค. / 9-11ส.ค. /10-12ส.ค. /16-18ส.ค. /17-19ส.ค./ 23-25ส.ค./ 24-26ส.ค. / 30ส.ค. - 1 ก.ย. / 31ส.ค. - 2ก.ย. / 6-8ก.ย. / 7-9ก.ย. / 13-15ก.ย.
ราคาเริ่มต้น
17,900 บาท
TR3-ZHKG09 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ [เลสโก ส้มเปรี้ยว]
เที่ยวเต็มวันที่สวนสนุกชวนฝันดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิว ขอพรวัดหวังต้าเซียน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่โป่วหลิน เที่ยวแบบเต็มอิ่ม...บินเช้า -กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน ช้อปปิ้งสนั่น!! ย่านดังจิมซาจุ่ย
31พ.ค. -1มิ.ย. / 7-9มิ.ย. / 21-23มิ.ย. / 5-7 ก.ค. / 14-16ก.ค. / 26-28ก.ค./ 2-4 ส.ค./ 16-18 ส.ค. / 30ส.ค. - 1ก.ย. / 6-8 ก.ย. / 20-22 ก.ย. / 18-20 ต.ค. / 25-27 ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
17,999 บาท
TR3-ZHKG10 ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า [เลสโก ส้มหวาน]
เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า-กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน ไม่เหนื่อย หมุนกังหัน วัดแชกงหมิว ขอพรวัดอาม่า ขอคู่รักที่วัดหวังต้าเซียน นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ถ่ายรูปคู่หอไอเฟลจำลอง ชมโบสถ์เซนต์ปอล ชม A Symphony of Lights
21-23 มิ.ย. / 28-30มิ.ย. / 29มิ.ย. - 1 ก.ค. / 5-7 ก.ค. / 6-8ก.ค. / 12-14ก.ค. / 13-15ก.ค. / 27-29ก.ค. / 10-12 ส.ค. / 16-18 ส.ค. / 17-19ส.ค. / 23-25ส.ค. / 24-26ส.ค. / 30ส.ค. - 1 ก.ย. / 31ส.ค. - 2 ก.ย. / 6-8ก.ย. / 7-9ก.ย. / 13-15ก.ย. /14-16ก.ย. / 20
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท
TR3-ZHKG11 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม
สนุกสุดเหวี่ยงที่ดิสนีย์แลนด์ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่วหลิน หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิว ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค พักฮ่องกง 2 คืน โรงแรม 4 ดาว พิเศษ แถมฟรี SIM TRAVEL !
24-26 พ.ค. / 25-27 พ.ค.
ราคาเริ่มต้น
18,999 บาท
TR3-ZHKG12 ฮ่องกง ซัมเมอร์เซล [เลสโก ส้มช้อปเก่ง]
อิสระช้อปปิ้งแบบจุใจเต็มอิ่ม กับเทศกาล ฮ่องกงลดทั้งเกาะ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่วหลิน หมุนกังหันแก้ชง วัดแชกงหมิว ขอพรวัดหวังต้าเซียน ดูแสงสีเสียง Symphony of lights ถ่ายรูปคู่กับลายมือดาราประทับตราที่ Avenue of Stars
5-7 ก.ค. / 12-14ก.ค. / 19-21ก.ค. / 26-28ก.ค. / 2-4 ส.ค. / 16-18ส.ค. / 23-25ส.ค. / 3ส.ค. - 1 ก.ย.
ราคาเริ่มต้น
14,999 บาท
TR3-ZHKG15 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า [เลสโก ส้มแมนดาริน]
เที่ยวสุดคุ้ม!! 4 เมือง บินเช้า - กลับดึก นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่วหลิน เยือนยุโรปกลางเอเชีย ถ่ายรูปกับหอไอเฟลจำลอง ขอพรวัดอาม่า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์ ชมโชว์หยวนหมิงหยวน หมุนกังหันแก้ชง วัดแชกงหมิว มื้อพิเศษ!! เป็ดปักกิ้ง, เป่าฮื้อ, ไวน์แดง
12-15 ก.ค. / 19-22ก.ค. / 26-29ก.ค. /2-5 ส.ค. / 9-12ส.ค. / 16-19ส.ค. /23-26ส.ค./ 30ส.ค. - 2ก.ย./ 11-14 ต.ค. / 24-27ต.ค. / 25-28ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
14,999 บาท
TR3-ZHKG21 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า [เลสโก ส้มโชกุน]
เที่ยวสุดคุ้ม!! 4 เมือง บินเช้า - กลับดึก นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่วหลิน เยือนยุโรปกลางเอเชีย ถ่ายรูปกับหอไอเฟลจำลอง ขอพรวัดอาม่า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์ ชมโชว์หยวนหมิงหยวน หมุนกังหันแก้ชง วัดแชกงหมิว มื้อพิเศษ!! เป็ดปักกิ้ง, เป่าฮื้อ, ไวน์แดง, ติ่มซำ, ห่านย่าง
11-15 ก.ค. / 25-29 ก.ค. / 15-19 ส.ค. / 22-26 ส.ค.
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท
TR7-EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC (CX)
เดินทางโดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค โหลดกระเป๋าได้ 30 กิโลกรัม พิเศษ !!! เมนูติ่มซำ พร้อมด้วยอาหารสไตล์ฮ่องกงอีกมากมาย
31 พ.ค.-2 มิ.ย./ 2-4 มิ.ย. / 22-24 มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น
15,900 บาท
TR7-EASY INFINITY HONGKONG 8 TEMPLE (CX)
เดินทางโดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค โหลดกระเป๋าได้ 30 กิโลกรัม พิเศษ !!! เมนูติ่มซำ พร้อมด้วยอาหารสไตล์ฮ่องกงอีกมากมาย
21-23ก.ค. / 11-13 ส.ค. / 30ส.ค. - 1ก.ย. / 20-22 ก.ย.
ราคาเริ่มต้น
16,900 บาท
ต้าดต้าด ฮ่องกง เซินเจิ้น ตงกวน ดิสนีย์เเลนด์ MS MAY
เที่ยวฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์-เซิ่นเจิ้น สุดคุ้มในราคาเบาหวิวววว...
14-16 พ.ค. / 16-18 พ.ค. / 21-23 พ.ค. / 30พ.ค. - 1มิ.ย. / 4-6 มิ.ย. / 11-13 มิ.ย. /18-20 มิ.ย. /20-22 มิ.ย. / 27-29 มิ.ย. / 2-4 ก.ค. / 4-6 ก.ค. / 11-13 ก.ค./ /16-18 ก.ค. / 25-27 ก.ค. / 30ก.ค. - 1 ส.ค.
ราคาเริ่มต้น
6,996 บาท
มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4D3N (APR-SEP)
เที่ยวมาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ เที่ยวคุ้ม 4 เมือง พิเศษเมนูห่านย่าง
10-13 พ.ค. / 16-19 พ.ค. / 23-26 พ.ค. / 25-28 พ.ค. / 30พ.ค.-2 มิ.ย. / 31พ.ค. - 3มิ.ย. / 6-9 มิ.ย. / 13-16 มิ.ย. / 15-18 มิ.ย. / 20-23 มิ.ย. / 22-25 มิ.ย. / 27-30 มิ.ย./ 4-7 ก.ค. / 6-9 ก.ค. / 11-14 ก.ค. / 13-16 ก.ค./ 14-17 ก.ค. / 27-30 ก.ค. / 10-13 ส.ค
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
  •  
  • 1
  • 2
  •