ทัวร์อินเดีย
TR3-ZDEL01 อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลสโก ภารตะ]
อินเดียจะกี่ครั้ง...ก็หลงรัก ตะลุยเมืองชัยปุระ ล่าตามหาเมืองสีชมพู ฮาวามาฉาลมนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย ชมพระอาทิตย์ขึ้น อนุสรณ์แห่งความรัก "ทัชมาฮาล" พิเศษ!! บริการอาหารไทย 1 มื้อ / นั่งรถจิ๊บชมพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด / พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน!! พร้อมบริการอาหารครบทุกมื้อ
13-17 ก.ค. / 26-30 ก.ค. / 13-17 ก.ย. / 20-24ก.ย. / 27ก.ย. - 1ต.ค. / 4-8 ต.ค. / 11-15ต.ค. / 18-22ต.ค. /20-24ต.ค. /25-29ต.ค. / 8-12 พ.ย. / 15-19พ.ย. / 22-26 พ.ย. / 29พ.ย. - 3 ธ.ค. / 6-10ธ.ค. /7-11ธ.ค. /13-17ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท
TR3-อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล [เลทส์โก นมัสเต]
ตะลุยเมืองชัยปุระ ฮาวามาฮาล มนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย อนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล
ก.พ.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น
15,999 บาท
TR3-อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลทส์โก มนต์เสน่ห์ภารตะ]
อินเดีย ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ ตะลุยเมืองชัยปุระ นมัสการพระพิฆเนศ ฮาวามาฮาลแห่งอินเดีย อนุสรณ์แห่งความรักทัชมาฮาล
ม.ค.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท
TR3-อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [เลทส์โก ทิวลิปพราวเสน่ห์]
เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทัชมาฮาล ชมเทศกาลดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดแห่งเอเชีย ไฟล์ทสวยไปเช้า-กลับดึก
2-29 เม.ย.
ราคาเริ่มต้น
29,999 บาท
TR3-อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [เลทส์โก ฮัดช่า]
เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย ชมพระอาทิตย์ขึ้น′ทัชมาฮาล′ สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามที่พาฮาลแกม ล่องเรือทะเลสาบดาล
ก.พ.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น
28,999 บาท
TR3-อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [เลสโก นมัสเตเปลี่ยนสี]
เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย ชมพระอาทิตย์ขึ้น "ทัชมาฮาล" เก็บแอปเปิ้ลสดๆ จากสวน ไฮไลท์สุดในย่านนี้ใบไม้เปลี่ยนสี ต้องร้องว้าว!! พักโรงแรม 4 ดาว และพักบ้านเรือ 3 คืน แจกฟรี!! หิมาลายา ลิปบาล์ม พิเศษ!! นั่งกระเช้า..กุลมาร์ค กอนโดล่า ล่องเรือชิคารา ชมทะเลสาบดาล และยิ่งไปกว่านี้หลากหลายด้วยบริการอาหารไทย 1 มื้อ
ก.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
27,999 บาท
TR32-มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน
ธ.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น
17,900 บาท
TR32-มหัศจรรย์...อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 6 คืน
ม.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น
24,900 บาท
TR32-มหัศจรรย์..INDIA ชัยปุระ อัครา 4 วัน 2 คืน
4-28 ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
15,900 บาท
TR32-มหัศจรรย์..ทัชมาฮาล บินTG 5 วัน 3 คืน
พ.ย.-ม.ค.
ราคาเริ่มต้น
22,900 บาท
มหัศจรรย์...อินเดีย พุทธคยา พาราณสี BT-GAY01_FD
ไฮไลท์ ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้ พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว
27 ต.ค.-3ก.พ.2020
ราคาเริ่มต้น
18,900 บาท
มหัศจรรย์..อินเดีย ทัชมาฮาล บินTG BT-DEL02_TG
ไฮไลท์ พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง AMBER FORT ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระราชวังหลวง วัดพระพิฆเนศ อัคราฟอร์ท แชนด์ เบารี ประตูเมืองอินเดีย วัดลักษมีนารายัน ชอปปิ้งตลาดจันปาท แถมฟรี!! (ถุงผ้า+ร่ม+ผ้าคลุมไหล่)
12ก.ย.-25พ.ย.
ราคาเริ่มต้น
20,900 บาท