ทัวร์ไต้หวัน
TR8- VZRMQ02 ไต้หวัน ซุปตาร์ อาเฮียหลี อาหลีเฮีย
โดยสายการบิน VIETJET AIR นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา และชาบู ชาบู ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
6-10 ก.ค./ 27-31 ก.ค. / 3-7 ส.ค. / 10-14ส.ค. / 17-21ส.ค. / 24-28 ส.ค./ 28ก.ย.-2ต.ค. / 5-9ต.ค. / 19-23ต.ค. / 26-30ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
16,888 บาท
TR8-TGTPE01 ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ ซุปตาร์...หม้อรวม
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาหลีซาน แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว แบบ Private Hot Spring อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง เมนูพิเศษ...อาหารซีฟู๊ด ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปาและชาบู ชาบู ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
12-16ต.ค. /19-23ต.ค. /22-27ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
25,888 บาท
TR8-VZRMQ01 ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2
โดยสายการบิน VIETJET AIR สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี พัก:ไทเป 2 คืน ไทจง 1คืน ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
26-29 มิ.ย. / 10-13 ก.ค. / 17-20 ก.ค. / 19-22 ก.ค. / 24-27ก.ค. / 2-5 ส.ค. / 9-12 ส.ค. / 11-14 ส.ค. / 16-19 ส.ค. / 30 ส.ค. - 2 ก.ย. / 4-7ก.ย. / 18-21 ก.ย. / 25-28 ก.ย. / 2-5 ต.ค. / 6-9 ต.ค./13-16/16-19/18-21/20-23/23-26ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
12,888 บาท
TR11-XW-T35: Super Taiwan ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน ไทเป ไทจง เหย๋ลิ่ว ทะเลสาปสุริยันจันทรา
15-19พ.ค. /16-20 พ.ค. / 18-22พ.ค. / 29 พ.ค. - 2มิ.ย / 30พ.ค. - 3 มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น
14,888 บาท
TR11-XW-T36 ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน ไทเป ไทจง เหย๋ลิ่ว ทะเลสาปสุริยันจันทรา
1-5มิ.ย./5-9มิ.ย. / 6-10มิ.ย. / 8-12 มิ.ย. / 12-16มิ.ย. / 15-19มิ.ย. / 19-23มิ.ย./ 20-24มิ.ย. /22-26มิ.ย. / 23-27 / 26-30 มิ.ย. / 27มิ.ย. - 1 ก.ค. / 29มิ.ย. - 3 ก.ค. / 30มิ.ย. - 4 ก.ค./ 3-7ก.ค. / 4-8 ก.ค. / 6-10ก.ค. /7-11 ก.ค. / 10-14ก.ค. / 11-15ก
ราคาเริ่มต้น
12,888 บาท
TR23-PTW11-VZ ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน
- ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป - ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน - เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูป ชิคๆคูลๆ - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
21-24 มิ.ย. /17-20 ก.ค. / 16-19 ส.ค. / 30ส.ค. - 2ก.ย. / 20-23 ก.ย. / 11-14 ต.ค. / 18-21ต.ค. / 23-26ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท
TR23-PTW12-VZ ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซัน 4วัน3คืน
- เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ - ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท - นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน - ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน - พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูและเมนูพระกระโดดกำแพง - แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ *** ชมซากุระที่อุทยานอาลีซาล ดอกซากุระจะบานในประมาณช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี ***
14-17 มิ.ย. / 28มิ.ย.-1ก.ค. / 12-15 ก.ค. / 26-29 ก.ค. / 9-12 ส.ค. / 23-26 ส.ค. / 6-9 ก.ย. / 27-30 ก.ย. / 4-7 ต.ค. / 25-28 ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
14,900 บาท
TR23-PTW21-TG ไต้หวัน-อาลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน
- ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน - ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท - เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปคูลๆ - ถ่ายรูป เช็คอิน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
12-15 ก.ค.
ราคาเริ่มต้น
22,999 บาท
TR23-PTW22-TG ไต้หวัน-ไทเป-อาลีซาน-เย่หลิว 5วัน4คืน
- ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - เที่ยวหมู่บ้านปีศาจ เช็คอิน ถ่ายรูป ชมธรรมชาติ - นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน - เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ - ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน - ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง - เที่ยวอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว แลนด์มาร์คีกหนึงแห่งของไต้หวัน - พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูและเมนูพระกระโดดกำแพง - แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
13-17 ก.ค. / 26-30 ก.ค.
ราคาเริ่มต้น
16,999 บาท
TR3- ZTPE57 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก พาฟินตัวพ่อ]
ที่นี่ไต้หวัน!!! แดนสวรรค์คนชอบเที่ยว จัดเต็มครบรส กิน เที่ยว ช้อป เที่ยว 3 อุทยานแห่งชาติชื่อดังของไต้หวัน แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน
24-28 พ.ค. / 29พ.ค. -2 มิ.ย. /6-10มิ.ย. / 11-15มิ.ย. / 13-17มิ.ย. / 20-24มิ.ย. /21-25มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น
18,999 บาท
TR3-AZTPE34 T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่
เที่ยวไต้หวันเยือนทุกไฮท์ไลท์สำคัญ ราคาถูก..คุณภาพเกินร้อย!! พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก แจกฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม / 2 ท่าน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวมองโกเลีย ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา
16-20 พ.ค. / 6-10 มิ.ย./20-24มิ.ย. / 12-16 ก.ค. / 13-17 ก.ค. / 25-29 ก.ค.
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท
TR3-AZTPE46 T-DED PARADISE IN TAIWAN
เที่ยวไต้หวันบินหรู อยู่ดี แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก นั่งรถไฟอาลีซานชมธรรมชาติ ตะลุยตลาดปลาไทเปแดนสวรรค์คนรักอาหารทะเล ชมเศียรราชินีที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน
25-28พ.ค. / 1-4 มิ.ย. / 15-18 มิ.ย. / 22-25 มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท
TR3-AZTPE48 T-DED AMAZING TAIWAN
ไต้หวัน - คุ้มไปเลย!! เที่ยวครบ..จบทุกไฮท์ไลท์ เยือนดินแดนที่ถือได้ว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน ช้อปปิ้งฟินๆกันไปเลยย่านซีเหมินติงและมิสซุยเอาท์เล็ท สุดพิเศษ!! ทานอาหารบนตึกไทเป 101 ชั้น 86 เมนูเด็ด!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน พระกระโดดกำแพง และ Puli Four Season Steaming Dish
22-26พ.ค. / 29พ.ค. - 2มมิ.ย. / 5-9 มิ.ย. / 12-16 มิ.ย. / 26-30 มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น
24,999 บาท
TR3-AZTPE54 T-DED TAIWAN FOCUS TAIPEI
ไต้หวัน - เที่ยวไทเปแบบเจาะลึก ครบทุกไฮท์ไลท์ สายกินจัดหนัก สายช้อปจัดเต็ม บินหรู อยู่สบาย พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พิเศษ!! ชมวิวเมืองไทเป (รวมค่าขึ้นตึกไทเป ชั้น 89) ฟินสุดๆ นั่งกระเช้าชมเมืองไทเป เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา และสลัดกุ้งมังกร
19-22 มิ.ย. / 29 มิ.ย. -2 ก.ค.
ราคาเริ่มต้น
17,999 บาท
TR3-ZTPE01 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก อินดี้ตัวพ่อ]
ไต้หวัน - เที่ยวไต้หวันสุดคุ้ม!! ราคาสบายกระเป่า สัมผัสความงามของอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ช้อปปิ้งจัดเต็ม!! เช็คอินครบทุกไฮไลท์
8-13 พ.ค. / 5-10 มิ.ย. / 19-24 มิ.ย. / 3-8 ก.ค. / 13-18 ก.ค. / 24-29 ก.ค. / 7-12 ส.ค. / 21-26 ส.ค. / 11-16 ก.ย. / 26-30 ก.ย. / 2-7 ต.ค/ 9-14 ต.ค. / 19-24 ต.ค. / 22-27 ต..ค
ราคาเริ่มต้น
15,999 บาท
TR3-ZTPE02 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก อาร์ตตัวพ่อ]
ไต้หวัน - เที่ยวไต้หวันแบบคลูๆ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
31พ.ค. - 4มิ.ย. / 1-5 มิ.ย. / 7-11มิ.ย. / 8-12มิ.ย. /15-19มิ.ย. / 21-25มิ.ย. / 3-7 ก.ค. / 10-14ก.ค. / 13-17ก.ค. / 20-24ก.ค. / 25-29ก.ค. / 3-7ส.ค. /8-12ส.ค. / 10-14ส.ค. / 17-21ส.ค. / 24-28ส.ค. / 2-6 ก.ย. / 7-11ก.ย. / 14-18ก.ย. / 21-25ก.ย. / 28ก.ย. -2ต
ราคาเริ่มต้น
12,999 บาท
TR3-ZTPE03 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลสโก อินดี้ตัวแม่]
ไต้หวัน - เที่ยวสุดคุ้ม!! ครบจบที่ 3 อุทยาน ไฮไลท์ที่ห้ามพลาด พักหรู 4 ดาว เเช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน
6-12มิ.ย. / 25มิ.ย.-1ก.ค. / 11-17 ก.ค. / 13-19 ก..ค/ 23-29 ก.ค. / 25-31 ก.ค. / 6-12 ส.ค. / 8-14 ส.ค. / 20-26 ส.ค. / 10-16 ก.ย. / 24-30 ก.ย. / 8-14 ต.ค. / 10-16 ต.ค. / 17-23 ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท
TR3-ZTPE20 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด]
ไต้หวัน - เที่ยวไต้หวันราคาเบาๆ ชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
11-14 ก.ค. / 25-28 ก.ค. / 1-4 ส.ค. / 8-11 ส..ค/ 9-12 ส.ค. / 5-8 ก.ย. / 19-22 ก.ย. / 5-8 ต.ค./ 10-13 ต.ค. / 12-15 ต.ค. / 17-20ต.ค. / 19-22 ต.ค. / 20-23ต.ค. / 24-27 ต.ค. / 25-28ต.ค. / 26-29ต.ค. / 2-5 พ.ย. / 7-10พ.ย. / 9-12พ.ย. / 14-17พ.ย. / 16-19พ
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท
TR3-ZTPE21 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ]
ไต้หวัน - เที่ยวคุ้ม ช้อปปิ้งจัดเต็ม อิ่มจนพุงแตก แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก เช็คอินสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน นั่งรถไฟอาลีซาน ชมเศียรราชินี
17-21 ก.ค. / 24-28 ก.ค. / 7-11 ส.ค. / 9-13 ส.ค. / 21-25 ส.ค. / 6-10 ก.ย. / 20-24 ก.ย. / 2-6 ต.ค. / 4-8ต.ค. / 9-13ต.ค. / 11-15ต.ค. / 8-22ต.ค. / 23-27ต.ค. / 25-29ต.ค. / 26-30ต.ค. / 1-5 พ.ย. / 6-10พ.ย. / 8-12พ.ย. / 13-17พ.ย. / 15-19พ.ย. / 20-24พ.ย. / 2
ราคาเริ่มต้น
24,999 บาท
TR3-ZTPE31 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก พาเพลินตัวแม่]
ไต้หวัน - บินหรู อยู่ดี พักโรงแรม 4 ดาว ไฟลท์สวยบินเช้า-กลับดึก
23-26พ.ค. / 31พ.ค. - 3มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น
16,999 บาท
  •  
  • 1
  • 2
  •