ทัวร์ไต้หวัน
T23-ไต้หวัน PRO TAIWAN WONDERFUL 2 HIGHLIGHT 4วัน3คืน
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์ พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู พักหรู 4ดาว !! ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2019
ราคาเริ่มต้น
14,999 บาท
T23-ไต้หวัน PROTAIWAN BEAUTIFUL Countdown 4วัน3คืน
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง/วัดหลงซาน ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์ พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู/ปลาประธานาธิบดี Countdown HAPPY NEW YEAR 2020 นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
30 ธ.ค. 2019 - 2 ม.ค. 2020
ราคาเริ่มต้น
22,999 บาท
T23-ไต้หวัน PROTAIWAN COLORFUL Countdown 4วัน3คืน
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง/วัดหลงซาน ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์ พิเศษ!! ชิมลองเมนูเสี่ยวหลงเปา/ปลาประธานาธิบดี หมู่บ้าน HINOKI แลนด์มาร์คไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
31 ธ.ค. 2019 - 03 ม.ค. 2020
ราคาเริ่มต้น
20,999 บาท
T23-ไต้หวัน PROTAIWAN WONDERFUL Countdown 4วัน3คืน
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์ พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ Countdown HAPPY NEW YEAR 2020
29 ธ.ค. 2019 - 1 ม.ค. 2020
ราคาเริ่มต้น
22,999 บาท
T23-ไต้หวัน-อาลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปคูลๆ ถ่ายรูป เช็คอิน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
15 พ.ย. - 10 ธ.ค. 2019
ราคาเริ่มต้น
19,900 บาท
TR11-CI-202 ไต้หวัน ไทเป ไทจง เกาสง สุริยันจันทรา อุทยานอาหลีซัน 4วัน3คืน
CI-202:ไต้หวัน ไทเป ไทจง เกาสง สุริยันจันทรา อุทยานอาหลีซัน 4วัน3คืน ไทเป วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน เกาสง วัดโฝวกวงซัน เจดีย์เสือเจดีย์มังกร ทุนเท็กซ์สกายทาวเวอร์ ช้อปปิ้ง>ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ เมนูพิเศษ: บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี พักโรงแรม:พักเถาหยวน1คืน(อาบน้ำแร่) เจี้ยอี้ 1คืน เกาสง 1คืน เดินทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINES บินตรงสู่ไทเป บินกลับจากเกาสง
พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
15,888 บาท
TR11-HELLO TAIWAN ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
XW-T38:Hello Taiwan ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน เที่ยวครบไฮไลท์ ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!! - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ - ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง - เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ - ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ - กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 - ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว พักโรงแรม:ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน เถาหยวน1คืน(อาบน้ำแร่)
ก.ย.-ม.ค.
ราคาเริ่มต้น
14,888 บาท
TR11-TAIWAN TAROKO ไต้หวัน ไทเป อุทยานทาโรโกะ เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี 5วัน3คืน
สัมผัสธรรมชาติที่ อุทยานแห่งชาติ ทาโรโกะ ดินแดนสวรรค์ฝั่งตะวันออกของไต้หวัน ∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ∞ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ ∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ∞ ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต เมนูพิเศษ:เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว พักโรงแรม:ไทเป 2คืน+โรงแรมน้ำแร่(เถาหยวน)1คืน
ธ.ค.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น
15,900 บาท
TR11-XWT39:ไต้หวัน-อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
XW-T39:ไต้หวัน-อาหลีซาน-ไทเป-ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน เที่ยวครบไฮไลท์ ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!! - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ - ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง - กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 - ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน - ช้อปปิ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ เมนูนึ่งจักรพรรดิ พักโรงแรม เจี๊ยอี้ 1คืน ไทจง1คืน ไทเป1คืน
พ.ย.-มี.ค
ราคาเริ่มต้น
14,888 บาท
TR11-ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 เริ่มต้น 14888
สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี พัก:ไทเป 2 คืน ไทจง 1คืน
ธ.ค.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น
11,888 บาท
TR23-ไต้หวัน PROTAIWAN BEAUTIFUL Countdown 4วัน3คืน
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง/วัดหลงซาน ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์ พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู/ปลาประธานาธิบดี Countdown HAPPY NEW YEAR 2020 นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
30ธ.ค.-2ม.ค.62
ราคาเริ่มต้น
22,999 บาท
TR23-ไต้หวัน PROTAIWAN WONDERFUL Countdown 4วัน3คืน
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์ พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ Countdown HAPPY NEW YEAR 2020
29 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
ราคาเริ่มต้น
22,999 บาท
TR23-ไต้หวัน-อาลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปคูลๆ ถ่ายรูป เช็คอิน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
15พ.ย.-10ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
19,900 บาท
TR26- TAIWAN TIGER WINTER 4D3N
SDT: 08 TAIWAN TIGER WINTER 4D3N (IT) ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านสายรุ้ง ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว – ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เดินทางเดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 2563 ชมตึกไทเป 101( ไม่รวมชมวิวชั้น89) - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินอู่ -ชมหมู่บ้านสีลูกกวาด– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เมนูขึ้นชื่อ : พระกระโดดกำแพง ,ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลไต้หวัน
พ.ย.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น
15,888 บาท
TR26- ไต้หวัน สมายด์ บันเทิงใจ ปีใหม่ 6D5N
ไต้หวัน สมายล์ บันเทิงใจ เหนือ–กลาง–ใต้ 6 วัน 5 คืน บินตรงเข้าเกาสง-ออกไทเป กับ สายการบินไทย (WE+TG) นับ COUNT DOWN ถอยหลัง ชมพลุไฟตึกไทเป 101 (รอบนอก) เมืองเกาสง–วัดฝอกวงซัน-สวนสนุก EDA-WORLD + ช้อปปิ้ง ชมป่าสนพันปี อุทยานอารีซัน–ชมวิวฟาร์มชิงจิ้ง ชม..วัดฝอกวงซัน วัดที่เป็นประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุส่วนฟันเขี้ยวของพระพุทธเจ้า ชมความสวยงามของทะเลสาบดอกบัว / ขึ้นเจดีย์มังกร-เจดีย์เสือ ชมวิวฟาร์มชิงจิ้ง และฝูงแกะฟาร์มชิงจิ้ง – ถ่ายรูปชิงจิ้ง SKY WALK
ธ.ค.-ม.ค.
ราคาเริ่มต้น
40,900 บาท
TR26- ไต้หวัน สมายล์ สบายใจ ปีใหม่ 5D4N
ไต้หวัน สมายด์ สุขใจ ปีใหม่ 4D3N ไทเป-สวนดอกไม้ ZHONGZHE-ล่องเรือทะเลสาบ-อาบน้ำแร่ 2คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ถ่ายรูปหมู่บ้านสีลูกกวาดหรือหมู่บ้านสายรุ้ง ,ชมสวนดอกไม้, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรรับมงคลปีใหม่ ณ วัดเหวินอู่ พิเศษสุดๆๆ กับเมนู BUFFET อาหารทะเล,อาหารญี่ปุ่น,เทปันยากิ,สลัดบาร์ เครื่องดื่ม ไอศครีม Haagen-Dazs เมนูอื่นๆ อีกกว่า 50 รายการ ****พักโรงแรมน้ำแร่ 2 คืน /โรงแรมย่านตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 1 คืน ****
ธ.ค.-ม.ค.
ราคาเริ่มต้น
33,900 บาท
TR26- ไต้หวัน สมายล์ สำราญใจ ปีใหม่ 5D4N
ไต้หวัน สมายล์ สำราญใจ 5D4N โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวครบจบ 3 อุทยานดัง–อาบน้ำแร่ 1 คืน–ร่วมนับถอยหลัง Count Down อุทยานอารีซัน – อุทยานทาโรโกะ – อุทยานเหยหลิ่ว โปรแกรมพิเศษ +++++พิเศษสุดๆๆ พักโรงแรมน้ำแร่ ห้องพักส่วนตัว 1 คืน อิสระผ่อนคลายความเมื่อยล้า พิเศษ 1..เที่ยวชม อุทยานที่ 1 อุทยานอารีซัน ชมป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณ พิเศษ 2..เที่ยวชม อุทยานที่ 2 อุทยานทาโรโกะ น้ำฉางชุน ถ้ำนกนางแอ่น พิเศษ 3...เที่ยวชม อุทยานที่ 3 อุทยานเหยหลิ่ว อุทยานหินล้านปี รูปเศียรพระราชนี พิเศษ 4.เมนู บุฟเฟต์ ชาบู ชาบู + เบียร์ไต้หวัน // สเต็ค+ พร้อมเครื่องดื่มนานานชนิด // ปลาประธานาธิบดี
ธ.ค.-ม.ค.
ราคาเริ่มต้น
37,900 บาท
TR26- ไต้หวัน สมายล์ สุขใจ ปีใหม่ 4D3N
ไต้หวัน สมายด์ สุขใจ ปีใหม่ 4D3N ไทเป-สวนดอกไม้ ZHONGZHE-ล่องเรือทะเลสาบ-อาบน้ำแร่ 2คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ถ่ายรูปหมู่บ้านสีลูกกวาดหรือหมู่บ้านสายรุ้ง ,ชมสวนดอกไม้, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรรับมงคลปีใหม่ ณ วัดเหวินอู่ พิเศษสุดๆๆ กับเมนู BUFFET อาหารทะเล,อาหารญี่ปุ่น,เทปันยากิ,สลัดบาร์ เครื่องดื่ม ไอศครีม Haagen-Dazs เมนูอื่นๆ อีกกว่า 50 รายการ ****พักโรงแรมน้ำแร่ 2 คืน /โรงแรมย่านตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 1 คืน ****
28-31 ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น
29,900 บาท
TR26-ไต้หวัน สำราญ เริงใจ 5D4N
ไต้หวัน สำราญ เริงใจ 5D4N ไทเป-อุทยานอารีซัน-พักทะเลสาบ-เที่ยวฟาร์มชิงจิ้ง โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) นั่งรถไฟโบราณ อุทยานอารีซัน ,ชมวิวทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง SKY WALK+ชมความน่ารักของฝูงแกะชม ฟาร์มชิงจิ้ง , ถ่ายรูป หมู่บ้านสีลูกกวาด , , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะวัดเหวินอู่ , เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว ****พักโรงแรมใกล้ทะเลสาบสุริยัน 1 คืน /โรงแรมน้ำแร่ 1 คืน / **** อาหารพิเศษ..สเต็ค+สลัดบาร์ /เสี่ยวหลงเปา /พระกระโดดกำแพง/กุ้งมังกรนึ่งซีอิ๊ว +เป๋าฮื้อ
พ.ย.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น
22,900 บาท
TR3- สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลสโก ซีอุส]
ล่องเรือสำราญสุดหรู DFDS ชมความงามบนผืนน้ำผ่านคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ชมพิพิธภัณฑ์เรือรบวาซาร์ ความยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่ 17
พ.ย.-ม.ค.
ราคาเริ่มต้น
52,999 บาท