TR9-บรูไน BEAUTIFUL BRUNEI 3 DAYS BY BI BN-BI3D2N
TR9-บรูไน BEAUTIFUL BRUNEI 3 DAYS BY BI BN-BI3D2N
รหัสทัวร์ : TR9-BN-BI3D2N
ราคาเริ่มต้น : 17,888 บาท
31พ.ค. - 2มิ.ย. / 14-16มิ.ย. / 21-23มิ.ย. / 28-30มิ.ย. / 12-14 ก.ค. / 15-17 ก.ค. / 13-21 ก.ค. / 16-18 ส.ค. / 23-25ส.ค./ 30ส.ค.- 1ก.ย. / 15-17ก.ย. / 20-22ก.ย. / 27-29ก.ย.
สูงส่ง อลังการ มั่งคั่ง ทรงคุณค่าแห่งดินแดนทองคำสีดำ บินตรงสู่อาณาจักรสุลต่าน กับสายการบินแห่งชาติ Royal Brunei . วันที่ 1 สุวรรณภูมิ – บันดา เสรี เบกาวัน – ไนท์มาร์เก็ต / . วันที่ 2 พิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยี – ศูนย์ศิลปะ & หัตถกรรม – พระราชวัง Istana – หมู่บ้านกลางน้ำ – ล่องแม่น้ำซาฟารี / . วันที่ 3 ตลาดเช้าวันอาทิตย์–มัสยิดทองคำ– Islamic Art Gallery – พิพิธภัณฑ์เรกกาเลีย – ช้อปปิ้งมอลล์
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม