กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
18-24 พฤศจิกายน 2562 39,999 7,500 39,999 39,999 10,000
จอง
22-28 พฤศจิกายน 2562 39,999 7,500 39,999 39,999 10,000
จอง
24-30 มกราคม 2563 39,999 7,500 39,999 39,999 10,000
จอง